Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Tespit Edilen Başlıca Özellikler

 

*Genel Bilgi Soruları

*Benzerlik Değerlendirmesi

*Aritmetik Testi

*Kelime Bilgisi

*Yargı Bölümü

*Sayı İşlemleri

WISC-R Zeka Testi

"Geçerli ve Güvenilir Bir Psikolojik Değerlendirme Aracı"

WISC-R Zeka Testi Nedir?

 

WISC-R Zeka Testi Tanımı

 

WISC-R Zeka Testi yetişkenlerin zeka seviyelerini ölçmek amacıyla bulunmuş olsa da çocuklar için hazırlanan yeni formu yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. WISC-R Zeka Testi 6-16 yaş arası çocuklara bireysel uygulanan bir psikolojik değerlendirme aracıdır.

 

WISC-R Zeka Testinin 2 Ana Bölümü

 

*Sözel Zeka Bölümü

*Performans Zeka Bölümü

 

Sözel Zeka bölümünün içerdiği ana başlıklar:

 

1.Genel Bilgi Soruları: Çocuğun genel kültür bilgileri öğrenilir.

2.Benzerlik değerlendirmesi: İki resmin birbiri arasındaki benzerlikler sorulur.

3.Aritmetik Testi: Aritmetik işlemler sorularak problem çözme becerileri ölçülür.

4.Kelime Bilgisi: Çocuğun bildiği kelimeleri kullanması için sorular sorulu.

5.Yargı Bölümü: Çocukların muhakeme kabiliyetlerini ölçer.

6.Sayı İşlemleri: Çocukların işitsel belleklerini ölçer.

 

Performans Zeka bölümünün içerdiği ana başlıklar:

 

1.Eksik Resim Tamamlama: Çocuğun istenen resimleri tamamlaması gerekir.

2.Resimleri Düzenleme: Resimler arasındaki mantıksal ilişkiler sorulur.

3.Geometrik Desenler: Küpler yardımıyla yeni cisimler oluşturması istenir.

4.Şifreler: Farklı görseller kullanarak şifre çözme kabiliyeti ölçülür.

5.Labirent Soruları: Labirentin ucunu bulma kabiliyeti ölçülür.

 

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezimizde bu ve bunun gibi birçok testin uygulamasını almak için hemen online bir başvuru yapabilirsiniz.

WICS-R Zeka Testi

Klinik Değerlendirmeye Genel Bir Bakış

 

Klinik Görüşme ve Terapi

 

Ruh sağlığı uzmanları bir tanı koymak için çeşitli değerlendirme ölçekleri ve araçlar kullanır. Psikolojik değerlendirme teknikleri, bir tanı koymaya yardımcı olması dışında, başka amaçlar için de kullanılır. Örneğin, değerlendirme yöntemleri sıklıkla uygun terapötik girişimleri tanımlamak için kullanılır. Klinik görüşme ile gündeik diyalog arasındaki önemli farklardan birisi de klinik görüşmede uzmanın, cevaplayanın soruları nasıl cevapladığına ya da cevaplamadığına dikkat ediyor olmasıdır. Örneğin kişi evlilik sorunlarını anlatıyorsa, klinisyen genellikle anlatılan şeylere eşlik eden duygu, düşünce ve davranışlara da odaklanır. Eğer kişi yaşadığı zor bir durum karşısında üzgün görünmüyorsa, verdiği cevaplar aynı durum karşısında ağlayarak ve ajite bir biçimde verdiği cevaplardan daha farklı yorumlanacaktır. Klinisyenler, çocuklarda belirli bir bozukluğun tanısını koymadan önce belirli bir yaşa özgü özellikleri dikkate almalıdırlar. İstediklerini yapmalarına izin verilmediğinde, yerde yatarak yeri tekmeleyen ve çığlık atan çocukların tanısı, 2 yaşında ve 7 yaşında farklı şekilde değerlendirilecektir. Gelişimsel psikopatoloji alanında, bir dönemde uygun olarak görülen ancak başka bir dönemde rahatsız edici ya da düzeni bozucu olarak görülen davranışların tanımlanmasının sağlayarak çocukluk dönemi bozukluklarına yaşam boyu gelişim bağlamında odaklanmaktadır. 

 

İyi bir klinik görüşme yürütmek bilgi anlamında doluluğun yanında deneyim ve üstün bir yetenek gerektirir. Klnisyenin, hasta ya da danışanla olan görüşmelerinde bireyin sosyoekonomik durumundan tutun, psikolojik durumununun bütün hassas noktalarına odaklanması gerekir. 

 

Örneğin, gündelik yaşamında bazı tutarsızlıklar yaşayan ve bundan rahatsızlık duyan bireylere yaklaşırken o bireylerin;

 

*Sosyoekonomik Durumları

*Psikolojik Durumları

*Patolojik Durumları

*Toplumsal Cinsiyet Durumları

*Hayat Görüşleri 

*İçsel ve Dışsal Birçok Dinamiği

 

Klinisyen göz önünde bulundurmalı ve o hassasiyette yaklaşmalıdır. Çünkü dışarıdan gelen uyarıcıları ve toplumsal şartları göz önüne almadan, bireyin sadece kendi yapabileceklerine odaklanarak değişimi beklemek inandırıcılığı çok güç olan bir yaklaşımdır. Bu yüzden sağlıklı bir klinik görüşme için bütün dinamikleri göz önünde bulundurmak ve bunun yanında cinsiyetçi, ırkçı, dışşallaştıran ve iktidar kuran bir iletişimden kesinlikle uzak durmak gerekir.

WICS-R Zeka Testi
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri