Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Üzerine Alınma Durumları (Referans)

*Tuhaf İnançlar veya Büyülü Düşünce 

*Aşırı Hassas Algılama ve Tuhaf Algılar

*Şüphecilik veya Paranoya 

*Sınırlı Sosyal Etkileşim

*Yakın Arkadaş Eksikliği

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

"Büyüsel Düşünce, Garip Davranışlar ve Üzerine Alınma Durumları"

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Tanımı

 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişiler de şizoid kişilik bozukluğunda olduğu gibi aşırı derecede içedönüktür ve yaygın sosyal ve kişiler arası sorunlar yaşarlar, ancak buna ilaveten bilişsel ve algısal bozuklukların yanı sıra iletişim ve davranışlarda tuhaflıklar ve gariplikler söz konusudur. Genellikle gerçeklikten kopma olmasa da yüksek oranda kişiselleştirilmiş ve batıl düşünme, şizotipal kişilik bozukluğun karakteristik özelliğidir ve aşırı stresli durumlarda bu kişiler geçici psikotik belirtiler sergileyebilirler. Gerçekten de bazen sihirli güçleri olduğuna ve büyü ritüelleri gerçekleştirebileceklerine inandıklarına sık rastlanır. Referans düşünceleri (olayların özellikle onlar için belirli ve tuhaf bir anlamı olduğu inancı-üzerine alınma durumları), tuhaf konuşma ve paranoid inançlar diğer bilişsel-algısal sorunlar arasında sayılabilir. Düşünme, konuşma ve diğer davranışlarındaki tuhaflıklar, şizotipal kişilik bozuklupun en tutarlı özelliklerindendir. Bazı zamanlar şizofreni hastalarında görülen özelliklere benzerlikler sergileyebilirler.

 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Davranışları

 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan bireyler kendi kendilerine konuşabilirler ya da pis ve eskimiş kıyafetler giyebilirler. Etkileri sınırlı ve sıradandır ve diğer kişilerden uzak olmaya eğilimlidirler. Tanı için gereken semptomlar arasında en yaygın ve belirgin olanları paranoid düşünce, referans fikirler ve illüzyonlardır.

Her ne kadar bu bireylerin çoğunda şizofreni gelişimi olmasa da şizotipal kişilik bozukluğu olan bireylerin bazılarında zaman içinde daha ciddi psikotik semptomlar gelişebilir. Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişilerin her iki bozukluğun kişiler arası kopmayı kapsamasından dolayı Çekingen Kişilik Bozukluğu kriterlerini de sıklık karşıladıkları görülmektedir.

Şizotipal

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)

 
Şizotipal Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*Erken ergenliğin başında birçok şekilde aşağıdaki maddelerden 5 ya da fazlasının var olması gerekir.

 

-Referans fikirleri (Üzerine alınma durumları) vardır.

-Tuhaf inançlar veya büyülü düşünme, aşırı hassas algılama inancı vardır.

-Tuhaf algılar, örneğin; kişinin vücuduyla ilgili tuhaf hislerinin olması 

-Tuhaf düşünce ve konuşma yapıları vardır.

-Şüphecilik veya paranoya hakimdir.

-Çevresiyle ilişkilerinde uygunsuz ya da sınırlı etkileşimi vardır.

-Tuhaf veya eksantrik davranış veya görünüm sergilerler.

-Yakın arkadaş eksikliği vardır. 

-Etrafındaki diğer insanlar tanıdık olsa bile sosyal kaygısı azalmaz.

Şizotipal
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri