Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Sosyal İlişkilerde Kopma 

*Duygu İfade Etmede Sınırlılık 

*Yakın İlişkilere Karşı İsteksizlik 

*Yalnızlığı Sosyalliğe Tercih Etme 

*Cinsel İlgi Azlığı 

*Övgü ve Eleştirilere Karşı Aldırmazlık

Şizoid Kişilik Bozukluğu

"Övgü ya da Eleştiriye Tepkisizlik, Donukluk ve Sosyal Ketlenme"

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu Tanımı

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu olan kişiler genellikle sosyal ilişkiler kuramaz ve buna faza ilgi de duymazlar. Bunun sonucunda da genellikle yakın arkadaşları yoktur; belki yakın bir akraba buna istisna olabilir. Donuk ve yalnız görünürler ve başkalarına karşı sıcak, sevecen duyguları yoktur. Nadiren güçlü duygular hissederler ve cinselliğe ilgi duymazlar, keyif aldıkları çok az aktivite vardır. Övgüye, eleştiriye ve başkalarının duygularına kayıtsız kalan şizoid kişilik bozukluğu olan bireylerin tek yaptıkları, münferit ilgi alanlarının peşinden gitmektir. Şizoid kişilik bozukluğu ile eştanı alan kişilik bozuklukları; şizotipal, çekingen ve paranoid kişilik bozukluklarıdır. Yalnız olmayı seven ya da içedönük kişiler olarak sınınflandırılsalar da yalnızlığı seven ya da içedönük olan kişilerin çoğunluğunda şizoid kişilik bozukluğu yoktur. Daha genel olarak, duygusal açıdan çok tepkisel olamazlar, güçlü pozitif ya da negatif duyguları nadiren yaşarlar, ancak genellikle kayıtsız bir ruh hali sergilerler. Bu eksiklikler soğuk ve ilgisiz görünüşlerini arttırır. Ayrıca duygulara ve yeni deneyimlere de açıklık düzeyleri oldukça düşüktür.

 

Şizoid kişilik bozukluğunu diğer kişilik bozukluklarından ayıran en önemli karakteristik özelliklerden biri övgüye ve eleştiriye tepkisiz kalmalarıdır. Böyle durumlarda duygulanımlarında künt-donuk bir ifade yer alır ve bu tepkisellikleri belirgindir. Dışarıdan bakan gözler bu duygulanım halini çok çabuk anlayabilirler. Şizoid kişilik bozukluğu olan bireylerin psikoterapi desteği alarak uyum bozukluklarını çözmesi olağandır ve belirtiler fark edildiği zaman harekete geçmek tavsiye ettiğimiz bir tutumdur.

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu Düşünceleri

 

Bilişsel kuramcılar, şizoid kişilik bozukluğu olan kişilerin soğuk ve kayıtsız davranışlar sergilemesini kendilerini, tek başına kendine yetebilen, başkalarını ise davetsiz misafir olarak görmelerine yol açan uyumsuz temel şemalara bağlıyorlar. Uyumsuzluğa yol açan inanış özünde “aslında yalnızım” ya da “ilişkiler karmaşık ve nahoş” olabilir.

Şizoid

Şizoid Kişilik Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*Erken ergenliğin başında birçok şekilde görünen, kişiler arası kopma ve sınırlı duygusallık işaretlerini izleyen aşağıdaki 4 ya da 5 bulgunun varlığı:

 

-Yakın ilişkileri istememe ya da bundan zevk alamama

-Neredeyse her zaman yalnızlığı, arkadaşlığa tercih etme

-Cinselliğe karşı ilginin çok az olması 

-Zevk veren aktivitelerin çok az olması ya da olmaması

-Yakın arkadaş eksikliği

-Övgü ya da eleştiriye karşı aldırmazlık

-Tek düze duygulanım.

Şizoid
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri