Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Roland Barthes

Roland Barthes Kimdir?

 

Roland Barthes Fransız denemeci, eleştirmen ve gösterge bilimci (Cherbourg, 1915-Paris, 1980). Sorbonne'da öğrenim gördü, C.N.R.S.'te (Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi) çalıştı, Ecole pratique des hautes etudes'de ve College de France'ta gösterge bilim dersleri verdi. XX. yüzyılın düşünce ve yazı ustalarından R. Barthes, gösterge bilimin ve metin kuramının gelişmesini sağlamış, eleştirel denemeleriyle de çağımızın deneme anlayışına yeni bir tat getirmiştir. 


Roman Yazısı

 

Her ikisinin de en büyük gelişmesini gösterdiği yüzyılda Roman ile Tarih'in sıkı bağıntıları olmuştur. Aynı zamanda hem Balzac'ı hem Michelet'yi anlamamızı sağlaması gereken derin bağları, her ikisinde de boyutlarını ve sınırlarını kendisi üreten, kendi Zaman'ı, kendi Uzam'ı kendi halkı, kendi nesneleri ve kendi söylenleri bulunan, kendi kendine yeterli bir evrenin kurulmasıdır. On dokuzuncu yüzyılın büyük yapıtlarının bu küreselliği uzun Roman ve Tarih "resitatif'leriyle, eğri ve bağlı bir dünyanın bir tür düz gösterimleriyle dile gelmiştir, o dönemde doğan tefrika roman kıvrımlarında bunun yozlaşmış bir imgesini sunar. Gene de öykülerine ille de türün bir yasası değildir. Örneğin koca bir çağ mektup romanlar tasarlayabilmiştir; bir başka çağ da bir çözümlleme-tarih uygulayabilir. Öyleyse hem Roman'a, hem Tarih'e uygulanan biçim olarak Anlatı, genel olarak, tarihsel bir anın seçimi ya da anlatımı olarak kalır.  Konuşulan Fransızca'dan çekilmiş olan, ama Anlatı’nın köşe taşına oluşturan "belirli geçmiş" her zaman bir sanatı imler; Görevi bir zamanı belirtmek değildir artık. Gerçeği deneyimin varoluşsal köklerinden kurtulmuş, başka eylemlerle, başka yordamlarla mantıksal bir bağıntıya yönelmiş arı bir söz edimini dünyanın bir genel devinimini yaşanmış, üst üste yığılmış zamanların çokluğundan soyutlama işlevini yüklenmiştir: Olaylar imparatorluğunda bir "hiyerarşi" yi sürdürmeyi amaçlar. Eylem, belirli geçinişiyle, içkin olarak nedensel bir zincirin parçasıdır, birbirine bağlı ve yönlendirilmiş bir edimler bütünü niteliğindedir, bir amacın cebirsel göstergesi olarak işler; zamansallıkla nedensellik arasında bir anlam bulanıklığı sürdürerek Aniatı'nın bir açılışını, yani bir anlaşılırlığını getirir. Bunun için de bütün evren kurmaların bulunmaz aracıdır; evren doğumların, söylemlerin, Tarih'lerin ve Roman'ların yapay zamanıdır. Kurulmuş, hazırlanmış, ayrılmış, anlamlı çizgilere indirgenmiş bir dünya içerir, dökülmüş serilmiş, sunulmuş bir dünya değil. Belirli geçmişin ardında her zaman bir tanrı ya da bir "açıklayıcı" gizlenir; anlatıldığı zaman dünya açıklanmamış kalmaz, her bir rastlantısı yalnızca koşullara bağlıdır, belirli geçmiş işlersel bir göstergedir, anlatıcı onunla gerçeğin patlayışını , tek işlevi bir nedenle bir sonucu olabildiğince çabuk bir biçimde birleştirerek olan yoğunluktan, oylumdan, açılımdan yoksun sığ ve an bir eyleme getirir. Tarihçi dükde Guise'in 23 Aralık 1588'de öldüğünü kesinleştirdiği ya da romancı Markiz'in saat beşte sokağa çıktığını söylediği zaman, bu olaylar yoğunluğu olmayan bir geçmişten yüzeye çıkar; varoluşun titreyişinden sıyrılmış olarak, bir cebir durağanlığı bir cebir görüntüsü taşırlar, birer anıdırlar ama önemi süresinden çok daha fazla olan, yararlı birer anı. Demek ki belirli geçmiş sonuçta bir düzenin, bunun sonucu olarak da bir esenliğin anlatımıdır. O işin içine girdi mi gerçeklik ne gizemlidir. ne saçma; duru, nerdeyse bildiktir, her an için bir yaratıcının avucunda toplanmış durumdadır; onun özgürlüğünün becerikli baskısı altındadır. On dokuzuncu yüzyılın bütün büyük "açıklayıcı" ları için, dünya iç parçalayıcı olabilir, ama bırakılmış değildir, çünkü bir tutarlı bağıntılar bütünüdür, çünkü yazılmış olaylar arasında üst üste gelme yoktur, çünkü anlatan kişi kendisini oluşturan yaşamanın saydamsızlığını ve yalnızlığını yadsıma yetkisini taşır, çünkü her tümcede bir iletişime, edimler arasında bir hiyerarşiye tanıklık edebilir, çünkü bu edimlerin kendileri de birer göstergeye indirgenebilir…

 

 

Barthes, Roland, and Tahsin Yücel. Yazının sıfır derecesi. Metis Yayınları, 2006.

Roland Barthes Kimdir?
Site Haritası
© Copyright 2020 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri