Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Güvensizlik, Şüphecilik, Kin Tutma

*Sebep Yokken Zarar Görme Düşüncesi

*Aldatılma veya Kullanılma Düşüncesi

*İnsanların Sadakatini Sorgulama 

*Başkalarına Güvenmede İsteksizlik

*Davranışlarda Hep Gizli Saklı Amaç Arama 

*Eşinin Sadakatinden Şüphe Etme

Paranoid Kişilik Bozukluğu

"Şüphecilik, Güvensizlik ve Kin Tutma"

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu Tanımı

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu olan bireyler başkalarından şüphe duyarlar. Bu şüphe; aile, iş arkadaşları ve sıradan tanıdıklarla olan ilişkileri etkiler. Bu bireyler, yanlış davranılma ya da kullanılma beklentisinde olduklarından dolayı ketumdur; düzenbazlık ve kötüye kullanma gibi davranışların işaretlerini sürekli kollarlar. Paranoid kişilik bozukluğu olan bireyler kendilerinis suçsuz olarak görürler, kendi hataları ve başarısızlıkları için başkalarını suçlarlar hatta bu tarz düşünceleri başkalarının kötü emeller taşıdığını düşünmeye kadar gider. Genellikle düşmanca davranışlar sergiler ve algıladıkları hakaretlere öfkeli şekilde tepki gösterirler. Gündelik olaylardan gizli kalmış tehditkar mesajlar çıkarabilirler. Çoğu zaman arkadaşlarının sadakati konusunda endişelere kapılırlar, bu nedenle de başkalarına açılma konusunda isteksizdirler. Genel olarak kinci davranırlar ve hakaretleri, ufak kusurları bağışlamayı reddeder, hemen öfkeli tepkiler verirler, bazen de şiddet içerikli davranışlar sergilerler. Paranoid kişilik bozukluğu olan bireylerin eşlerinin sadakatleri konusunda da sürekli şüphe duymaları oldukça yaygın bir belirtidir. Bu davranışlar genellikle hem sosyal ilişkilerinin bozulmasına yol açar hem de mesleki işlevselliklerini bozar. Bu yüzden böyle bir rahatsızlığı olan bireyin kendisinin ve çevresinin ruh sağlığı için hemen yardım alması gerekir

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu ve Şizofreni

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu, paranoid şizofreniden farklıdır çünkü şizofreninin halisünasyonlar gibi diğer semptomları bu kişilik bozukluğunda yoktur ve sosyal ve mesleki işlevsellikte daha az bozulma söz konusudur. Ayrıca şizofrenin karakteristik özelliklerinden biri olan bilişsel dağınıklık da yoktur paranoid kişilik bozukluğunda. Sanrılı bozukluklardan da farklıdır çünkü bu bozuklukta, tamamen gelişmiş sanrılar yoktur. Paranoid kişilik bozukluğu genellikle Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Çekingen Kişilik Bozukluğu ile birlikte gelişir. 

Paranoid

Paranoid Kişilik Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

Paranoid Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*Erken ergenliğin başında başlayan ve birçok şekilde görüleni güvensizlik ve şüphecilik işaretlerini izleyen aşağıdaki 4 ya da daha fazla bulgunun varlığı:

 

-Gerekçesiz şekilde zarar görme, aldatılma veya kullanılma şüphesinde olma.

-Arkadaşlar ya da iş arkadaşlarının sadakati ya da güvenilirliği ile ilgili haksız şüpheler.

-Şüphecilik nedeniyle başkalarına güvenmede isteksizlik

-Başkalarının kendine karşı iyi davranışlarından gizli anlamlar çıkarma eğilimi.

-Algılanan hatalar için kin tutma.

-Kişilik ya da saygınlığına karşı algılanan saldırılara öfkeli tepkiler gösterme

-Eşin sadakatinden haksız yere şüphe duyma. 

 

Paranoid
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri