Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Geç Konuşma ve Telaffuz Problemleri

*Okuma Yazmada Zorluklar

*Okunulan Kelimeleri Anlayamama

*Sayıları Algılamada ve Hesaplamada Güçlük

*Problem Çözmede Sıkıntılar

Özgül Öğrenme Bozuklukları

"Disleksi, Dİskalkuli ve Disgrafi"

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanım

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü bireylerin yaşına, aldığı eğitime ve zeka düzeyine uymayacak şekilde en az 6 ay süreyle temel akademik becerileri (okuma, yazma, matematik) öğrenmede güçlük yaşamasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukların okul başarısı ve günlük yaşam etkinlikleri önemli derecede bozulur. Özgül öğrenme bozukluklarından herhangi biri, belirli bir akademik, dil ya da motor beceri alanında zihinsel düzeyine uygun gelişme gösterememiş olan her çocuk için geçerli olabilir. Burada özgül öğrenme güçlükleri, iletişim bozuklukları ve motor bozukluklar hakkında bilgi vereceğim. Özgül Öğrenme Güçlüklükleri ruh sağlığı klinikleri yerine genellikle okul sistemi içerisinde tespit ve tedavi edilir. Ayrıca diğer gelişimsel bozukluklar ayırıcı tanı ya da eştanı olarak düşünülmelidir.

 

Yaygın Özgül Öğrenme Güçlükleri 

 

Disleksi (Eskiden Okuma bozukluğu olarak adlandırılan): Kelime tanımada, okuduğunu anlamada ve tipik olarak yazılı imlada yaşanılan önemli derecedeki zorlukları içermektedir.

 

Diskalkuli (Matematik ya da hesaplama bozukluğu): Sayıları, miktarları ya da temel aritmetik işlemleri belirtmede ya da anlamada yaşanılan zorlukları içermektedir.

 

İletişim Bozuklukları 

 

Konuşma (Fonolojik) Bozukluğu: Doğru şekilde anlamayı ve yeterli kelime kullanımını içermektedir ancak belirsiz ve uygun olmayan telaffuzu da kapsamaktadır. Konuşma terapisiyle hemen hemen tüm vakalarda tam bir iyileşme görülmektedir. Bu bozukluğu hafif olan çocuklarda 8 yaşına geldiklerinde kendiliğinden düzelebilmektedir.

 

Akıcılık Bozukluğu (Kekemelik): Sıralanan konuşma örüntülerinden biriyle ya da birden fazlasıyla nitelenen sözel akıcılıktaki bozulmadır. Sesleri yineleme ya da uzatma, kelimeler arasında uzun duraksamalar, telaffuzu zor kelimelerin yerine kolay kelimeleri kullanma ve bütün bir kelimeyi tekrarlama gibi durumları içerir.

 

Motor Bozukluklar

 

Tourette Bozukluğu: 18 yaşından önce başlayan bir ya da daha fazla vokal ve çoklu motor tikleri içermektedir.

 

Basmakalıp Hareket Bozukluğu: İşlevselliği etkileyen ve hatta kişinin kendisini yaralamasına neden olabilen amaçsız gibi görünen, sürekli tekrarlanan hareketleri içermektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 
 
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı Kriterleri

 

*Kişinin yaşına, aldığı eğitime ve zeka düzeyine uymayacak şekilde en az 6 ay süreyle, temel akademik becerileri (okuma, matematik ya da yazma) öğrenmede güçlük yaşaması.

 

*Bozukluğun okul başarısını ve günlük yaşam etkinliklerini önemli derecede engellemesi gerekir.

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri