Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler:

 

*İletişim Kurmada Zorluk

*Duygusal Paylaşımda Kısıtlılık

*Göz Kontağı Kuramama

*Tekrarlayıcı Hareketler (El Çırpma)

*Rutinde Israrcılık ve Değişiklik İstememe

*Sınırlı İlgi Alanları

Otizm Spektrum Bozukluğu

"Sosyal İletişimde Eksiklik, Duygusal Karşılık Vermede Zayıflık ve Göz Kontağı Kuramama"

Otizm Gelişim Bozukluğu Nedir?

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanımı

 

Otizm Spektrum Bozukluğu nöregelişimsel bir bozukluktur ve Otizmi olan çocuklar sosyal dünyada büyük sorunlar yaşayabilirler.  Başkalarına nadiren yaklaşırlar ve onları görmezden gelebilir başkalarının varlığını unutabilir ya da onlara arkalarını dönebilirler.  Örneğin bir çalışmada Otizmli çocukların bir yetişkin ile karşılaştıklarında ya da bir yetişkinden ayrılırken nadiren (sözlü olarak yada gülümseyerek, göz teması kurarak ya da mimiklerini kullanarak)  selam verdikleri ya da veda ettikleri görülmüştür.  Örneğin diğer bir çalışmada da otizmi olan çocukların otizmi  olmayan çocuklara göre doğum günü partilerindeki kişilerin yüzleri ile çok daha az ilgilendikleri bulunmuştur.

 

Otizmi olan çocuklar bazen göz teması kurarlar ancak gözlerini dikmelerinin sıra dışı bir özelliği vardır.  Çocuklar genelde birinin dikkatini çekmek ya da diğer bir kişinin dikkatini bir nesneye çekmek için gözlerine dikerek bakarlar ancak otizmi olan çocuklar  genel olarak bu amaçlarla bakmazlar.  Bu farklılık genelde ortak dikkatte bir sorun olarak tanımlanmıştır.  Etkileşim için iki insanın birbirine dikkat etmesi gerekir; otizmli çocuklarda etkileşim, konuşma ya da sözel olmayan duygusal iletişim bozulmuştur. Otizm tanısı düşünülürken diğer gelişimsel bozukluklar da ayırıcı tanılar olarak düşünülmelidir.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

Otizm Tanı Kriterleri

 

A: Aşağıdaki belirtilerdeki gibi sosyal iletişimde ve sosyal etkileşimlerde yetersizlikler:

-Göz göze gelme, yüz ifadesi, beden dili gibi sözel olmayan davranışlarda yetersizlikler

-Yaşıtlarıyla gelişim düzeyine uygun ilişkiler geliştirmede yetersizlikler

-Diğer kişilere yaklaşmama, karşılıklı sohbet edememe, ilgilerin ve duyguların azalmış paylaşımı gibi sosyal ya da duygusal karşılık vermede yetersizlikler

 

B: Aşağıdakilerden en az 1’inin varlığı ile kendini gösteren kısıtlı, yineleyici, davranış örüntüleri, ilgiler ya da etkinlikler: 

-Basmakalıp ya da yineleyici konuşma, motor hareketler ve nesne kullanımı.

-Sözel ya da sözel olmayan davranışta, rutinlere, ritüellere sıkı sıkıya uyma ya da değişime karşı aşırı derecede direnç gösterme.

-Eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durma gibi ilgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağan dışı ve çok sınırlı olan ilgi alanları

-Duyusal uyaranlara karşı aşırı derecede ya da olağan dışı biçimde tepkisellik ya da ışıklara ya da dönen nesnelere aşırı derecede ilgi gösterme gibi duyusal çevreye olağan dışı ilgi

C: Belirtilerin erken çocuklukta ortaya çıkması.

D: Belirtilerin işlevselliği sonlandırması ya da bozması. 

Otizm Spektrum Bozukluğu
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri