Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Verimsizlik Uğruna Mükemmeliyetçilik

*En Küçük Detayla Bile Uğraşır

*İşkolik Derecesinde İşe Bağımlı

*Aşırı Vicdanlı (Orantısız)

*Biriktirme Davranışları (Eskileri Atmaz)

*Başkalarıyla Ortak İş Yapamama

*Cimri Tutumlar

*Esneklik Gösterememe & Aşırı Katılık

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

"Detaylara Aşırı Odaklanma, Değerler Konusunda Katılık ve Cimrilik"

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tanımı

 

Mükemmeliyetçilik, düzeni ve denetimi sağlama konusunda aşırı endişelenme obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) olan bireylerin karakteristik özelliğidir. obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) olan bir birey, ayrıntılara, kurallara ve planlara çok fazla kafa yorar. Hatta ayrıntılara o kadar dikkat ederler ki projelerini ve işlerini bitiremezler. Keyiften daha çok işe eğilimlidirler. Karar verme (hata yapacaklar diye) ve zamanı kullanma (yanlış şeylere odaklanacaklar diye) konusunda düzensiz şekilde zorluklar yaşarlar. Kişiler arası ilişkileri genellikle sorunludur çünkü her şeyin doğru bir şekilde ve kendi yöntemleriyle yapılmasını talep ederler. Sıklıkla “kontrol delisi” olarak tanınırlar. Genellikle ciddi, sert, resmi ve özellikle ahlaki konularda esnek olmayan bireylerdir. Manevi anlamda herhangi bir değer taşımayanlar da dahil yıpranmış ve kullanışsız nesneleri bir türlü atamazlar ve etrafındakiler arasında endişeye neden olacak düzeyde aşırı derecede idareci ve cimrilerdir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) isim benzerliğine karşın, obsesif kompulsif bozukluktan farklıdır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda (OKKB), obsesif kompulsif bozukluğu tanımlayan takıntılar dayanılmaz istekler yoktur.

 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Davranışları

 

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun (OKKB) bazı özellikleri narsistik, antisosyal ve şizoid kişilik bozukluklarının özellikleriyle örtüşse de ayırt edici özellikler söz konusudur. Örneğin, narsistik ve antisosyal kişilik bozukluğu olanlar da obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun (OKKB) karakteristik özelliği olan başkalarına karşı cömert olmama özelliği sergileyebilirler; öte yandan bu kişiler kendilerini şımartmayı severken, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) olanlar kendilerine karşı da cömert davranma konusunda isteksizdirler. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB) olan bireyler kendilerini işlerine öyle bir adamışlardır ki bu durum onların sosyal ve ailevi ilişkilerini ciddi bir biçimde yıpratır. Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Bağımlı Kişilik Bozukluğu ile aynı kategoride yer alır.

Obsesif Kompulsif

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*Erken ergenliğin başında başlayan ve birçok şekilde kendini göstererek aşağıdakilerden en az 4’ünün varlığının görüldüğü yoğun düzen, mükemmellik ve kontrol ihtiyacı:

-Bir aktivitenin kaybedileceği noktaya gelecek şekilde kurallar ve ayrıntılarla ayrıca kurumla ilgili aşırı meşgul olma 

-Aşırı mükemmeliyetçiliğin görevin tamamlanmasını engellemesi 

-Keyifli anlardan ve arkadaşlıktan uzaklaşacak şekilde işe aşırı bağımlı olma

-Ahlaki değerler ve diğer değerler konusunda esnek olmama

-Değersiz eşyaları atmakta zorlanma

-Başkaları onun standartlarına uyana kadar yetki verme konusunda isteksiz olma

-Cimri olma

-Esnek olmama ve inatçılık

Obsesif Kompulsif
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri