Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Obsesyonlar (Takıntılar) : Tekrarlayıcı ve Israrcı İstenmeyen Düşünce, Dürtü ve İmgelerdir.

*Kompulsiyonlar: Kişinin Sıkıntısını Azaltmak veya Korkulan Bir Olayın Yaşanmasını Engellemek İçin Yapmak Zorunda Hissettiği Tekrarlayıcı Davranışlar veya Zihinsel Eylemlerdir. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk

"İstenmeyen, Tekrarlayan Dürtü, Düşünce ve Ritüeller"

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir?

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Özellikleri

 

Obsesyonlar ve kompulsiyonlarla karakterize bir rahatsızlıktır. Çoğu insanın aklına zaman zaman istem dışı bazı düşünceler gelebilir ve gün içinde kafamızda tekrar edebilir. Yine benzer şekilde aklımıza bazen dürtüler gelir ve utanç verici veya tehlikeli olabilecek davranışlar sergilemek için içimizde bir istek de duyarız. Fakat çok az insan Obsesif Kompulsif bozukluk tanı kriterlerini karşılayan ısrarcı ve istem dışı düşünce veya dürtülere sahiptir. Ayrıca Obsesif Kompulsif Bozukluğun eştanıları arasında Majör Depresif Bozukluk ve diğer Anksiyete Bozuklukları vardır.

 

Obsesyonlar 

 

Israrcı ve kontrol edilemez türde istem dışı ve tekrarlayan düşünce, imge ve dürtülerdir. Deneyimleyen kişiler için bu düşünceler sıklıkla gerçek dışı olarak algılanır. OKB tanısı olan insanlar için obsesyonlar o kadar güçlü ve sıktır ki normal gündelik yaşamlarını engeller hale gelebilir. En sık obsesyon temaları arasında kirlenme korkusu, cinsel veya saldırganlık dürtüleri, beden sorunları, din, simetri veya düzen gelir. Obsesyonu olan insanlar ciddi şüphelere, ertelemeye veya kararsızlık yaşamaya da eğilimli olabilmektedir.

 

Kompulsiyonlar

 

Kişinin obsesif düşüncelerin yol açtığı anksiyeteyi azaltmak veya bazı korkulan olay ya da durumların yaşanmasını engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı, net biçimde abartılı davranış veya zihinsel eylemlerdir. Örneğin, caddedeki her ilana dokunmak zorunda hissetmek veya her kaldırım taşının muhakkak ortasına basmaya çalışmak gibi kompulsiyonlar da vardır. Hatta bazı kişiler bu hareketlerden bir tanesini bile hakkıyla yapamazsa, düzeltmek için geri döndüklerinde arkadaşlarının onların ne yaptığını anlamaz şekilde onları beklemek zorunda kaldıklarını aktarırlar. (Kring, Ann M., et al. Abnormal Psychology. John Wiley & Sons, 2015)

 

Yaygın Olan Kompulsiyonlar

 

*Ayrıntılı ritüeller şeklinde temizlik ve düzen kompulsiyonları

*Sayı sayma veya bedenin bir kısmına dokunma gibi tekrarlayıcı ve sihirli biçimde koruyucu olduğuna inanılan hareketler

*Belirli hareketlerin yapılıp yapılmadığından emin olmak için tekrarlayıcı biçimde kontrol etme; örneğin, ışıkların, ocağın veya muslukların kapalı ya da kapının kilitli olduğundan emin olmak için 7-8 defa yoldan geri dönmek gibi

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve DSM-5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

 
Tanı Kriterleri:

 

Obsesyonlar:

 

*Tekrarlayıcı, girici, ısrarcı, istenmeyen düşünce, dürtü ve imgelerdir. 

*Kişi bu düşünce, dürtü ve imgeleri görmezden gelmeye, bastırmaya veya etkisizleştirmeye çalışır. 

                                                     

Kompulsiyonlar:

 

*Kişinin sıkıntısını azaltmak veya korkulan bir olayın yaşanmasını engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya düşünsel eylemlerdir. 

*Kişi tekrarlayıcı davranış veya düşünsel eylemleri obsesyonlara tepki olarak belirli ve katı kurallar doğrultusunda yapmak zorunda hisseder. 

*Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alır (Örneğin, her gün en az birer saat) veya klinik olarak önemli ölçüde rahatsızlık uyandırır veya bireylerin gündelik hayatında ciddi işlev kaybına yol açar. 

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri