Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Gündelik Yaşam Pratikleri

Erving Goffmann

Kültürel ve Tarihsel Bakış Açısından Günlük Yaşam

 


Goffman, Garfinkel ve başkalarının çözümlediği toplumsal etkileşim meka­nizmalarının bir bölümü evrensel görünmektedir. Ne ki, Goffman'ın uy­gar kayıtsızlık ile öteki etkileşim türleri tartışmasının büyük bölümü, esas olarak yabancılarla temasın yaygın olduğu toplumları dikkate almaktadır. Peki ama, hiç yabancının olmadığı ve herhangi bir anda bir avuç dolusu insanın olduğu birkaç ortamı bulunan küçük geleneksel toplumlarda durum nasıl?
 

Modern ve geleneksel toplumlardaki toplumsal etkileşim arasındaki kimi karşıtlıkları görebilmek için, teknolojik bakımdan dünyada varlığını sürdüren en az gelişmiş kültürlerden birisini örnek olarak ele alalım: Güney Afrikada, Botswana ve Namibya'daki Kalahari çölünde yaşayan (kimi zaman "Busmen" diye de bilinen) !Kung'lar (Lee 1968; 1969; adın başındaki ünlem işareti, adı söylerken çıkarılan bir tık sesine gönderme yapmaktadır). Dış etkiler yüzünden yaşam biçimleri değişiyor olsa bile, bu insanların geleneksel toplum yaşamı kalıpları bugün de göze çarpar. !Kung'lar, su kuyularının yanındaki yerleşimlerde, otuz-kırk kişilik gruplar halinde yaşarlar. Çevrede yiyecek kıttır ve bulmak için uzun yürüyüşler zorun­ludur. Bu yürüyüşler günün büyük bölümünü kaplar. Kadınlarla çocuklar genellikle kampta kalırlarlarsa da, aynı sıklıkta, bütün bir grubun günü yürü­yerek geçirdiği olur. Topluluk üyeleri, kimi zaman bir gün içinde yüz mil kareyi bulan bir alanı dolaşırlar ve gece­ leri yemek yemek ve uyumak için kampa geri dönerler. Erkekler, günün büyük bölümünde ya yalnız ya da iki-üç kişilik gruplar halinde dolaşırlar. Bununla birlikte yılın, bu insanların günlük etkinliklerinin rutininin değişti­ ği belli bir dönemi vardır: suyun ve yiyeceğin bol olduğu yağmur mevsimi. Bu dönemde ÎKung'ların gündelik yaşamları, tören ve ayin etkinlikleri çevresinde yoğunlaşır; bu etkinliklere hazırlanmak ve bunları gerçekleştirmek çok zaman alıcıdır. !Kung gruplarının çoğu hiçbir zaman, iyi tanımadıkları hiç kimseyi görmez. Dışarıyla ilişkinin daha yaygın hale geldiği yakın zamanlara kadar, "yabancı" için bir sözcükleri bile yoktu. ÎKung'ların, özellikle de erkeklerin, günlerinin büyük bölümünü diğerle­riyle bir ilişkileri olmadan geçirmelerine karşın, topluluğun kendisinin içinde pek az mahremiyet fırsatı vardır. Aileler, derme çatma, hemen hemen bütün etkinliklerin dışarıdan görülebildiği açık evlerde uyurlar. Hiç kimse IKung'ları, Goffman'ın gündelik yaşam üzerine yaptığı gözemleri dikkate alarak incelememişse de, bu gözlemlerin !Kung'ların toplum yaşamı için geçerliliklerinin sınırlı olduğunu gör­mek kolaydır. Örneğin, pek az ön ve arka bölge yaratma fırsatı vardır. Farklı birliktelikler ve karşılaşmaların, modern toplumlarda yaygın olan odaların duvarları, ayrı binalar ve kentlierin değişik mahalleleri tarafından dışarıya kapanması, ÎKung'ların etkinliklerine yabancıdır. ÎKung'ların toplumsal etkileşim biçimleri, modern kentte gerçekleşen- lerden çok farklıdır. Kent yaşamı bizi, neredeyse sürekli olarak yabancılarla etkileşim içinde olmaya zorlar.

 

Giddens, Anthony. Sociology. Macmillan, 2001.

Kültürel ve Tarihsel Bakış Açısından Günlük Yaşam
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri