Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Kişiye Özel Yaşam Yönetimi

 

*Sağlık

*Hastalık

*Performans 

*Doğru Ton

*Uyum

Bireysel yaşam Yönetimi Nedir?

Kişiye Özel Yaşam Yönetimi, Performans ve Kabiliyet Geliştirme

Kişiye Özel Yaşam Yönetimi

 

Sağlık ve Hastalık kavramlarını öncelikle iyi bilmeliyiz. Bu kavramlarla ilgili detaylı açıklamalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. “Kişiye Özel Yaşam Yönetimi” meselesi kişinin fazlalıklarını atması meselesidir. Michelangelo der ki “Ben heykel yaratmıyorum, heykeller o taşların içinde zaten var, ben sadece fazlalıkları alıyorum”. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak Kişiye Özel Yaşam Yönetimi toplumun bütün katmanlarındaki;

 

*Sosyolojik Durumlara

*Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliklere

*Ekonomik Eşitsizliklere

*Kişiler Arası İktidar Sorunlarına

*Kişiler Arası Hiyerarşi Sorunlarına

 

Büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyor ve bütün bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu bir düzen karmaşası içinde problem yaşayan insanların dinamiklerini hiçbir perdeleyici iktidar mekanizmasını göz ardı etmeden çözmeye çalışmaktadır. Danışanlarımızla kurduğumuz terapötik iletişimin içinde hiçbir şekilde seksist, ırkçı ve dışlayıcı ifadeler bulunmamaktadır. Merkezimizin zihin yapısı dahilinde böyle bir iletişimin de yeri yoktur.

 

Odaklanılan Özellikler

 

*Kurumsal Çalışma Prensipleri

*Bireysel ve Grup Çalışmaları

*Uyum Kabiliyetini Geliştirme

*Yöneticilik Eğitimleri

*Profesyonel İletişim Becerileri

*Duyarlı İletişim ve Konuşma Becerileri

 

Bu başlıkların her biri birbirleriyle bağlantılı ve spesifik önemi olan eğitimlerdir. Kurumsal çalışma prensiplerinden başlarsak eğer çalışma hayatının koşulları, çalışmanın ne demek olduğu ve insan hayatında nasıl bir yeri olduğu tartışılır. Bireysel ve grup çalışmalarında kişilerin ortak bir amaç uğrunda iş yapabilme kabiliyetleri değerlendirilir. Uyum kabiliyeti ise belirli alanlarda bazı insanlar daha kolay uyum sağlarken bazıları daha zor uyum sağlarlar. Bunun birçok sebebi olabilir ve hatta sosyal anksiyete bozukluğu ya da çekingen kişilik bozukluğu gibi ruhsal bir bozukluk da olabilir. Kişilerle görüşülüp bunlar tespit edilir ve ona göre bir psikoterapi planı, tedavisi ve çalışma koşulları düşünülür. Yöneticilik eğitimleri ise yöneticileri kapsayan spesifik bir eğitimdir. Yöneticilerin tutumları, iş yapabilme becerileri ve verimlilikleri hedeflenerek geliştirme eğitimleri yapılır. İletişim becerileri ise aslında en önemli konulardan biridir. Çünkü çalışma tarihi geçmişi olan bir fenomendir ve bu sürecin kendini sürdürmesinin en önemli yapıtaşlarından biri de insanların birbirleriyle olan iletişim kabiliyetleridir. 

 

Bu iletişim, kullanılan dilin içeriğinden bedenlerin nasıl etkileşime girdiğine kadar giden çok önemli bir süreçtir. İletişim kurmak sadece konuşmak değildir, aynı zamanda dilin bütün kullanım ve tüketim amaçlarını değerlendirip bedenlerin, zihinlerin ve nesnelerin de dolaşıma girdiği bir anlaşma ortamıdır. Bu anlaşma ortamının en önemli dinamikleri Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak sizin için size özel değerlendirilmekte ve analiz edilmektedir.

Kişiye Özel Yaşam Yönetimi

Homopsychologicus Profesyonel Danışmanlık Merkezinde Hangi Terapileri Alabilirsiniz?

 
Terapi Metotları

 

*Dinamik Terapi

*Bilişsel Davranışcı Terapi

*Bütüncül Terapi

*SosyoTerapi

*Toplumsal Cinsiyet Duyarlı (Feminist) Terapi

*Eklektik Terapiler

 

Yukarıda sayılan terapi metotları dünyada en yaygın kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği olan psikoterapilerdir. Ayrıca yukarıda sayılan her bir terapinin kendine özgü kuralları olmasına rağmen, eklektik yani birleşik terapi metotları her zaman en faydalı ve kapsayıcı olan terapilerdir. Kısaca anlatmak gerekirse, her terapi metodunun tedavi süreçlerine ve insan doğasına dair belli başlı ön kabulleri ve kuralları vardır. Ancak, sosyolojik, ekonomik, politik ve psikolojik dinamikler toplumda birçok insanın deneyiminde farklı farklı şekillenmekte ve her birinde farklı bir problemle kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden tedavi sürecinde sadece bir bakış açısıyla bakmak aslında yapılacak en büyük hatadır. Sonuçta sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse size her şey bir çivi olarak görünecektir. O yüzden terapi uzmanı olabilmek çok önemli deneyim ve ustalık ister.

 

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak toplumun bütün katmanlarındaki

 

*Sosyolojik Durumlara

*Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliklere

*Ekonomik Eşitsizliklere

*Kişiler Arası İktidar Sorunlarına

*Kişiler Arası Hiyerarşi Sorunlarına

*Hayvan Haklarına

 

Büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyoruz ve bütün bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu bir düzen karmaşası içinde problem yaşayan insanların dinamiklerini hiçbir perdeleyici iktidar mekanizmasını göz ardı etmeden çözmeye çalışıyoruz. Danışanlarımızla kurduğumuz terapötik iletişimin içinde hiçbir şekilde seksist, ırkçı ve dışlayıcı ifadeler bulunmamaktadır. Merkezimizin zihin yapısı dahilinde böyle bir iletişimin de yeri yoktur.

 

Öyleyse, Ruhsal Bozukluk Nedir?

 

Ruhsal Bozukluklukları tanımlamak için Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınlamış olduğu tüm dünyada geçerli olan Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı (DSM-V) ile Dünya Sağlık Örgütünün yayınlamış olduğu Hastalıkların ve Sağlık Sorunlarının Uluslararası Sınıflama Sistemini (ICD-10) kullanıyoruz. Ancak daha çok DSM-V sınıflandırmasına yer vermekteyiz.

 

DSM-V’e göre Ruhsal Bozukluğu tanımlayabilmemiz için bireylerin 4 ana problem yaşıyor olmaları gerekir.

 

*Kişisel Sıkıntı

*Toplumsal Normlardan Sapma

*Yeti Kaybı

*İşlev Bozukluğu

 

Kişisel Sıkıntı: Bireyin duyguları, düşünceleri ve davranışları kişinin aşırı sıkıntı yaşamasına sebep oluyorsa kişinin davranışı bozukluk olarak sınıflandırılabilir.

 

Toplumsal Normlardan Sapma: Davranışlar dünyasında sosyal normlar, bilinçli ve sezgisel olarak davranışların iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız, kabul edilebilir-kabul edilemez gibi ölçeklerde nerede yer aldığına dair insanların karar verebilmek için kullandığı yaygın standartlardır. Bu normlardan sapan davranışları bozukluk olarak adlandırılabilir.

 

Yeti Kaybı: Yeti kayıpları hayatın önemli bir alanında bozulmalara (Mesleki, sosyal ve ailevi bozulma) sebep olabilir. Bu yüzden bu kayıpları göz önünde bulundurarak bu durum bozukluğun bütünü hakkında bizlere bilgi verir.

 

İşlev Bozukluğu: Davranışsal, psikolojik ve biyolojik işlev bozukluklarının hepsi birbiri ile ilişkilidir. Beyin davranışı etkiler ve davranış beyni etkiler. Ancak bu mekanizmaların işleyişinde yaşanan bir sıkıntı kişinin toplumsal yaşam alanında işlevsel bozulmalara yol açtığı için bozukluk için önemli bir kriterdir.

 

Kişiye Özel Yaşam Yönetimi
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri