Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Dikkat Çekme Davranışları

*Sürekli İlgi Odağı Olma İhtiyacı 

*Uygunsuz Kışkırtıcı Cinsel Davranışlar 

*Hızlı Duygu Değişimleri

*Dikkat Çekmek için Fiziğini Kullanma 

*Aşırı Yüzeysel Konuşma & Abartılı İfadeler 

*Aşırı Derecede Kolay Etkilenebilme 

 

Histrionik Kişilik Bozukluğu

"İlgi İhtiyacı, Abartılı İfadeler ve Duygusal Karmaşa"

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir ?

 

Histrionik Kişilik Bozukluğunun Tanımı

 

Histrionik Kişilik Bozukluğunun en temel özelliği, aşırı heyecanlı ve ilgi çekme meraklısı davranıştır. Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişiler; tuhaf kıyafetleri, aşırı ya da farklı makyajı ya da farklı saç rengi gibi fiziki görünüm özelliklerini dikkati kendilerine çekmek için kullanırlar. Yoğun duygular sergilemelerine karşın duygusal anlamda sığ oldukları düşünülmektedir. Örneğin, Histrionik Kişilik Bozukluğu olan bir birey, bir sonraki gün sohbet ettiğini bile hatırlamakta zorlanacağı birine hayranlığını abartılı bir şekilde dile getirebilir ya da onun, en iyi arkadaşı olduğunu söyleyebilir. Bu bireyler bencil tutum içindedirler ve fiziki anlamda çekiciliğe aşırı düşkündürler. Ayrıca herhangi bir ortamda odak noktası olmadıklarında son derece huzursuz olurlar. Uygunsuz denecek düzeyde cinsel anlamda kışkırtıcı ve baştan çıkarıcı olabilirler.

 

Yeni tanıştıkları herhangi birinden çok kolayca etkilenebilirler. Konuşma tarzları genellikle izlenimcidir ve ayrıntıdan yoksundur. Örneğin, bir konuda çok sağlam bir fikir beyan edebilir ancak bunu desteklemekte tamamen yetersiz kalabilirler. Örneğin, bir şeyi çok beğendiğini söyler ve ona o nesnenin neyini beğendiği sorulunca, bilemiyorum şeklinde cevaplar verebilirler. Histrionik Kişilik Bozukluğu; depresyonda, borderline (Sınırda kişilik) kişilik bozukluğuyla ve tıbbi sorunlarla yüksek oranda eştanı almaktadır.

 

Histrionik Kişilik Bozukluğu Olan Kişinin Düşünceleri

 

Bilişsel kuramcılar, Histrionik Kişilik Bozukluğunda benlik değerini doğrulamaya yönelik dikkat gereksinimi çevresinde dönen uyumsuz şemaların önemine dikkat çekmektedirler. “İnsanları büyülemediğim sürece ben bir hiçim” ve “İnsanları eğlendirmezsem beni terk ederler” gibi düşünceleri işlev bozukluğu gösteren temel inançlara örnek gösterilebilir.  Sonuç olarak, Histrionik Kişilik Bozukluğu olan bireyler gündelik yaşamlarındaki sosyal ve mesleki işlevsel bozulmadan dolayı ciddi anlamda rahatsızlık çekmektedirler ve psikoterapi desteği almak onların tedavisi ve kişilik uyumları için çok önemli adımlardan biri olacaktır. Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu ve Narsistik Kişilik Bozukluğu ile aynı kategoride yer alır.

Histrionik

Histrionik Kişilik Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

 
Histrionik Kişilik Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*Erken ergenliğin başında birçok bağlamda aşırı duygusallık ve dikkat çekmeyle birlikte aşağıdaki maddelerden 5’i ya da daha fazlasının varlığı:

 

-Güçlü bir ilgi odağı olma ihtiyacı

-Uygun olmayan kışkırtıcı cinsel davranış

-Duyguların hızlı şekilde değişmesi

-Kendine dikkat çekmek için fiziki görünümü kullanma

-Aşırı derecede izlenimci ve ayrıntılardan yoksun konuşma

-Abartılı, teatral duygu ifadeleri

-Aşırı derecede kolay etkilenebilen

-İlişkileri olduğundan çok daha samimi şekilde yanlış yorumlama

 

Histrionik
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri