Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Sürekli Hastalık Üzerine Düşünüp Durma

*Kaygılanma

*Sağlıkla İlgili Aşırı Davranışlar

*Sürekli Vücudunu Tarama ve Kontrol Etme

Hipokondri (Hastalık Kaygısı Bozukluğu)

"Hastalıkla İlgili Aşırı Davranışlar, Sürekli Doktor Değiştirme ve İkna Olamama"

Hipokondri (Hastalık Kaygısı Bozukluğu) Nedir? 

         

Hastalık Kaygısı Bozukluğunun Tanımı

 

Hastalık Kaygısı Bozukluğunun temel özelliği, bireyin herhangi bir bedensel belirtisi olmamasına rağmen ciddi bir hastalığa sahip olduğuna dair korkuları ve endişeleridir. Ayrıca bu korkuların yanında aşırı derecede bakım arayışı ve uygun olmayan bazı kaçınma davranışları da vardır. Hastalık Kaygısı Bozukluğu genellikle anksiyete ve duygudurum bozuklukları ile beraber görülmektedir. Halk arasında hastalık hastalığı olarak geçen bir eğilimin daha kompleks hale gelmesi ve ciddi bir görünüme kavuşmasıyla beraber bu bozukluğu tanıyabiliriz. Hipokondriyak olan bireylerin büyük bir rahatsızlık duydukları endişelerinin kaynağı, bir ya da birden fazla bedensel işaret ya da belirtiyi yanlış yorumlamalarıdır. Örneğin, hafif bir şekilde öksürmenin akciğer kanseri belirtisi olabileceğini düşünmek hipokondriyak kişilerin orantısız düşüncelerini çok iyi ifade etmektedir. Mutlaka öncelikle bireyin sarf ettiği belirtilerin herhangi bir tıbbi karşılığı var mı yok mu onu kontrol etmek gerekir. Ayrıca hipokondriyak kişiler tıbbi değerlendirme sonuçlarından da tatmin olmazlar ve hastalıklarının hep daha ciddi ve yoğun bir hastalık olduğunu düşünürler. Bazen bazı hipokondriyak kimselerin fiziksel tıbbi bir sorun olmadığını öğrendikleri zaman hayal kırıklığına uğradıkları görülür. Genelde bu tip hastalar öncelikle tıp doktoruna giderler.

 

Orada doktorun verdiği güvence ile anksiyetelerinde geçici bir hafifleme olur, fakat daha sonraki günlerde yine kaygılanmaya başlarlar ve doktorlara başvururlar. Bu başvuruların neticesinde doktorlar hipokondri olabileceğinden şüphelenirler. Sürekli doktor değiştirme sık görülen davranışlar arasındadır. Genelde de tıbbi öğüt ve nasihatler hipokondriyak kişileri geçici olarak rahatlatır. Ayrıca diğer Somatizasyon Bozuklukları ayırıcı ya da eştanı olarak daima değerlendirmeye alınmalıdır. HipokondriHastalık Kaygısı Bozukluğu’nun psikoterapi ile tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin çok etkili bir terapi yöntemi olduğu aşikardır. Hastanın hastalık belirtileri ve inançlarıyla ilgili değerlendirmelerine odaklanmak ve bu belirtilere aşırı kaygı ile içsel güç harcaması terapinin temel odak noktalarıdır. Aynı zamanda diğer psikoterapilerle birlikte Eklektik bir şekilde psikoterapiye devam edilmesi hipokondri hastaları için neredeyse kesin sonuçları olacak bir psikoterapi yolculuğu olacaktır. 

Hastalık Kaygısı Bozukluğu

Hipokondri’nin DSM-5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

Hipokondri Tanı Kriterleri                 

 

*Ciddi bir hastalığa sahip olduğuna ya da olacağına dair yüksek düzeyde kaygı ve meşguliyet

*Hastalıklarla ilgili davranışlarda aşırılıklar (örneğin; hastalık belirtilerini kontrol etmek, güvence aramak) ya da uygun olmayan kaçış (tıbbi tedaviden ya da hasta akrabalardan kaçış)

*Ilımlı bedensel belirtilerden öteye giden bedensel belirtilerin olmaması

*Başka psikolojik bozukluklarla açıklanamaz.

*Hastalıkla uğraşıp durma süresinin en az 6 aydır devam ediyor olması gerekir.

Hastalık Kaygısı Bozukluğu
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri