Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Mehmet Efeoğlu

Terapist I Yaşam Yönetimi Danışmanı

Hakkımızda

 

Homopsychologicus; Homosapiens ya da Homoeconomicus gibi insanın duygu, düşünce ve davranış ekseninde eğilimlerini ve sınırlarını belirlemek için ortaya atılmış bir kavramdır. Homosapiens kavramı düşünebilmeye vurgu yaparak düşünen insan anlamına gelirken Homoeconomicus ise insan davranışlarını belirleyen temel faktörün ekonomik çıkarlar olduğunu öne sürer. Homopsychologicus kavramı ise bu noktada insanların davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin varoluş temelinde psikolojinin ağırlıklı etkisi olduğunu öne sürer. Homopsychologicus'a göre temel belirleyici faktör insanların psikolojileri ve onların diğer dinamiklerle ilişkisidir. 

 

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak bizlerin misyonu ve vizyonu siz değerli danışanlarımıza bilimsel, akademik ve her daim güncel psikoterapi tedavi hizmetlerini sunarken bir yandan da günden güne değişen ve gelişen somut gözlemlerimizle deneyimlediğimiz "iyi oluş" halleri sunmaktır. İyi oluş halleri bizim için şu anlama gelmektedir; bilimsel tedaviniz ne gerektiriyorsa onu uzmanca yapmak ve sizi günden güne tedavinin sonucuna yaklaştırmak. Bilimsel olmayan, soyut konuşmalar ve söylevlerle, hiç bir dayanağı olmayan sözde tedavi biçimlerinin Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık bünyesinde yeri yoktur. İnsana dair hassasiyet ve değerlerin hepsini ise can kulağıyla dinliyoruz.

 

Eğer psikopatolojik bir sorununuz varsa bununla ilgili bir an evvel hangi tedavi yöntemlerini almanız gerektiği konusunda karar veriyor ve ona göre bir plan oluşturup sürecimize devam ediyoruz. Tedavi planında ise Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık birbirinden farklı iki uzmanlık dalıdır. Psikoterapi, bireylerin gündelik hayatlarında yaşamış oldukları rahatsızlıkların, bozuklukların ve problemlerin çözüme kavuşturulması için uygulanan bir tedavi çeşididir. Bir kişinin psikoterapi alıp almaması o kişinin herhangi bir ruhsal bozukluğu olmasını gerektirmez. Sosyal, mesleki ve ailevi konularda da sıkıntı yaşayan bireyler yaşamları hakkında bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir ve bunun için psikoterapi almak isteyebilir. Ancak, psikolojik danışmanlıkla psikoterapi birbirine karıştırılmamalıdır çünkü psikoterapi zamana dayalı sistemli bir süreçtir. 

 

Her psikoterapi metodunun kendine has özellikleri ve kuralları vardır. Psikolojik danışmanlık ise bireylerin problemlerini veyahut çözmek istedikleri herhangi bir sorunu istedikleri zaman bir uzmana danışabilmeleri kapsamında gerçekleşir. Psikoterapi ise daha sistemli, zaman alan ve kalıcı değişikliklere sebep olan bir tedavi çeşididir. Danışmanlık bir tedavi metodu değil, sadece belli konularda uzmanlık sahibi olan birinden alınan hayata dair çözümlerdir. İşte bu noktada psikoterapinin gündelik diyaloglardan çok önemli farkları vardır.

 

Zaman içinde bir terapi almaya başladığınız zaman;

 

*Duygularınızda

*Davranışlarınızda

*Düşüncelerinizde 

 

Kalıcı olarak değişecek temel dinamikler olacaktır. Bununla beraber yaşadığınız değişimlerle sosyokültürel durumunuz, mesleki hayatınız ve gündelik davranışlarınız değişmeye başlayacaktır. Toparlarsak, hayata bakışınız değişecek ve kendi benliğinizin imkanlarını genişleteceksiniz. Eğer bir bozukluk ya da rahatsızlık dolayısıyla psikoterapi alıyorsanız o konuda gelişme  ve iyileşme sağlayabilirsiniz ama psikoterapi almanız için herhangi bir probleminiz olmak zorunda değildir. Sağlıklı herkes psikoterapi alabilir. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak sizlere Homopsychologicus kavramını temele alarak duygu, düşünce ve davranış dinamiklerinizi analiz etme, bunu gündelik pratiklerinize uygulama ve dünyaya bakışınızın kontrolünü ele alma imkanı sağlıyoruz.

 

Kendini Kurgula!

 

Mehmet Efeoğlu

Terapist

 

Donanımlar:

 

Mehmet Efeoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans eğitimini ise Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde, hastane deneyimini de Fransız Lape Hastanesi'nde başarıyla tamamlamıştır. Mehmet Efeoğlu’nun kurucusu olduğu Homopsychologicus Profesyonel Danışmanlık merkezinin vizyonu öncelikle Homopsychologicus kavramına dayanır. Homopsychologicus; Homosapiens ya da Homoeconomicus gibi insanın duygu, düşünce ve davranış ekseninde eğilimlerini ve sınırlarını belirlemek için ortaya atılmış bir kavramdır. Homosapiens kavramı düşünebilmeye vurgu yaparak düşünen insan anlamına gelirken Homoeconomicus ise insan davranışlarını belirleyen temel faktörün ekonomik çıkarlar olduğunu öne sürer. Homopsychologicus kavramı ise bu noktada insanların davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin varoluş temelinde psikolojinin ağırlıklı etkisi olduğunu öne sürer. Homopsychologicus'a göre temel belirleyici faktör insanların psikolojileri ve onların diğer dinamiklerle ilişkisidir. 

Dünyada 400’ün üzerinde terapi yaklaşımı mevcuttur ve bu yaklaşımların hepsi insanları ve dünyayı yorumlama konusunda kendilerine has bir ekol oluşturmaya çalışmaktadırlar. Gün geçtikçe değişen dünya dinamikleri hususunda bu sayının daha da artacağı bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde en fazla tercih edilen metotlardan bazıları şunlardır; Sosyoterapi, Psikoanalitik Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Varoluşçu Terapi, Gestalt Terapi, Kognitif Terapi, Hipnoterapi, Sanat Terapisi…

Mehmet Efeoğlu; Çözüm Odaklı Terapi, Sosyoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapisi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Hümanist Terapi Ekolü, Gestalt Terapi, Aktarım Odaklı Terapi ve Sanat Terapisi gibi konularda eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca sosyal dinamiklerin ve sosyal tabakaların kişiler arası önemini başlıca misyon haline getirdiğini vurgulayarak, kendi misyonunda aşağıdaki başlıklar dahilinde: 

*Kişiler Arası Sosyolojik Durumlara
*Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliklere
*Ekonomik Eşitsizliklere
*Görünmez Baskı Sorunlarına (Mobbing)
*Kişiler Arası Hiyerarşi Sorunlarına
*Hayvan Haklarına
*Vejetaryen ve Vegan Haklarına
*Kimlik Yöneliminden Ötürü Dışlanma Sorunlarına 
 
Büyük bir duyarlılıkla yaklaşmakta ve bütün bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu bir düzen karmaşası içinde problem yaşayan insanların dinamiklerini hiçbir perdeleyici iktidar mekanizmasını göz ardı etmeden çözmeye çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Kişilerle kurulan iletişimin içinde hiçbir şekilde seksist, ırkçı ve dışlayıcı ifadeler bulunmamaktadır ki profesyonel bir danışmanlık sürecinin zihin yapısı dahilinde böyle bir iletişimin de yeri yoktur. 

Öte yandan Mehmet Efeoğlu’nun gerekli terapi eğitimleri ve donanımlarının yanında, kendisi özellikle “Sosyoterapi” üzerine ve atölye çalışmalarına odaklanmaktadır. Uzun bir süre Homopsychologicus Profesyonel Danışmanlık merkezi bünyesi üzerinde çalışıp tasarladığı “İlişkilerde Kısır Döngüler Atölyesi” çalışmasını sunmuştur. Türkiye’nin birçok yerinden bu atölye çalışmasına katılım sağlanmıştır ve sadece Türkiye ile kalmayıp yurtdışından da birçok kişi katılım sağlamıştır. Atölye çalışmalarında ; 

Ayrılma Ve Dışlanma Sorunları
Sürekli Kuşkuculuk/ Kaygı Problemleri
Duygusal Yoksunluk / İlgi İhtiyacı
Kusurluluk / Sürekli Utanç Duyma
Sosyal İzolasyon
Özgüven Zedelenmesi
İlişki Bağımlılığı / Yetersizlik Hisleri
Sınır Belirleyememe 
Sürekli Haklılık İhtiyacı 
Tekrarlayan Kısır Döngüler
Takıntılı İlişki Kurma Biçimleri
Alınganlık / Hayır Diyememe
İlişkide Ayrılık ve Aldatılma Döngüleri gibi alt başlıkların üzerinde durulmuştur.

Bu atölye çalışması çok talep görmüş ve alınganlık ve özgüven, bağımlılık atölyesi çalışmalarını da sunmuştur. Haftanın 4 günü atölye çalışmalarını Homopsychologicus Danışmanlık Merkezi Nişantaşı şubesinde vermiştir, katılımcı sayısı 25.000 üzerindedir. Ayrıca, Mehmet Efeoğlu çeşitli yayınevlerinde editör olarak da çalışmıştır. Edebiyat üzerine çalışmalarında da psikoloji alanından elde ettiği eğitim ve deneyimlerin yansıması görülmüştür. Mehmet Efeoğlu, Nişantaşı’nda bulunan Homopsychologicus Profesyonel Danışmanlık Merkezinde hizmet vermektedir.

 

Uygulamalar

 

Kişiye Özel Yaşam Yönetimi 

Performans ve Kabiliyet Geliştirme 

İlişki Danışmanlığı ve Yönetimi

Meb Onaylı Uygulamalı Aile Danışmanlığı

Sosyo Terapi

 

Kitapları:

 

Denize Nazır - Arketip Yayınları - 2018

Bayan Ce - Yasakmeyve Yayınları - 2014

 

 Hakkımızda

Homopsychologicus Profesyonel Danışmanlık Merkezinde Hangi Terapi Metotlarını Alabilirsiniz?

 

Terapi Metodları:

 

 

*Dinamik Terapi

*Bilişsel Davranışcı Terapi

*Bütüncül Terapi

*Sosyo Terapi

*Toplumsal Cinsiyet Duyarlı (Feminist) Terapi

*Eklektik Terapiler

 

Yukarıda sayılan psikoterapi metotları dünyada en yaygın kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği olan psikoterapilerdir. Ayrıca yukarıda sayılan her bir terapinin kendine özgü kuralları olmasına rağmen, eklektik yani birleşik terapi metotları her zaman en faydalı ve kapsayıcı olan terapilerdir. Kısaca anlatmak gerekirse, her terapi metodunun tedavi süreçlerine ve insan doğasına dair belli başlı ön kabulleri ve kuralları vardır. Ancak, sosyolojik, ekonomik, politik ve psikolojik dinamikler toplumda birçok insanın deneyiminde farklı farklı şekillenmekte ve her birinde farklı bir problemle kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden tedavi sürecinde sadece bir bakış açısıyla bakmak aslında yapılacak en büyük hatadır. Sonuçta sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse size her şey bir çivi olarak görünecektir. O yüzden psikoterapi uzmanı olabilmek çok önemli deneyim ve ustalık ister.

 

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak toplumun bütün katmanlarındaki

 

*Sosyolojik Durumlara

*Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliklere

*Ekonomik Eşitsizliklere

*İktidar Sorunlarına

*Kişiler Arası Hiyerarşi Sorunlarına

*Hayvan Haklarına

 

Büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyoruz ve bütün bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu bir düzen karmaşası içinde problem yaşayan insanların dinamiklerini hiçbir perdeleyici iktidar mekanizmasını göz ardı etmeden çözmeye çalışıyoruz. Danışanlarımızla kurduğumuz terapötik iletişimin içinde hiçbir şekilde seksist, ırkçı ve dışlayıcı ifadeler bulunmamaktadır. Merkezimizin zihin yapısı dahilinde böyle bir iletişimin de yeri yoktur. 

 

Öyleyse, Ruhsal Bozukluk Nedir?

 

Ruhsal Bozukluklukları tanımlamak için Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınlamış olduğu tüm dünyada geçerli olan Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı (DSM-V) ile Dünya Sağlık Örgütünün yayınlamış olduğu Hastalıkların ve Sağlık Sorunlarının Uluslararası Sınıflama Sistemini (ICD-10) kullanıyoruz. Ancak daha çok DSM-V sınıflandırmasına yer vermekteyiz. 

 

DSM-V’e göre Ruhsal Bozukluğu tanımlayabilmemiz için bireylerin 4 ana problem yaşıyor olmaları gerekir.

 

*Kişisel Sıkıntı

*Toplumsal Normlardan Sapma

*Yeti Kaybı

*İşlev Bozukluğu

 

Kişisel Sıkıntı: Bireyin duyguları, düşünceleri ve davranışları kişinin aşırı sıkıntı yaşamasına sebep oluyorsa kişinin davranışı bozukluk olarak sınıflandırılabilir. 

 

Toplumsal Normlardan Sapma: Davranışlar dünyasında sosyal normlar, bilinçli ve sezgisel olarak davranışların iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız, kabul edilebilir-kabul edilemez gibi ölçeklerde nerede yer aldığına dair insanların karar verebilmek için kullandığı yaygın standartlardır. Bu normlardan sapan davranışları bozukluk olarak adlandırılabilir. 

 

Yeti Kaybı: Yeti kayıpları hayatın önemli bir alanında bozulmalara (Mesleki, sosyal ve ailevi bozulma) sebep olabilir. Bu yüzden bu kayıpları göz önünde bulundurarak bu durum bozukluğun bütünü hakkında bizlere bilgi verir.

 

İşlev Bozukluğu: Davranışsal, psikolojik ve biyolojik işlev bozukluklarının hepsi birbiri ile ilişkilidir. Beyin davranışı etkiler ve davranış beyni etkiler. Ancak bu mekanizmaların işleyişinde yaşanan bir sıkıntı kişinin toplumsal yaşam alanında işlevsel bozulmalara yol açtığı için bozukluk için önemli bir kriterdir. 

 Hakkımızda
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri