Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Tespit Edilen Başlıca Özellikler

 

*Çocuklardaki Motor Kabiliyetler

*Görsel Hafıza ve Algılama

*Ellerini Kullanabilme

*Göz Takibi Yapabilme

*Kas Gelişimi

Gesell Gelişim Figürleri Testi

"Güvenilir ve Objektif Bir Gelişim Testi"

Gesell Gelişim Testi Nedir?

 

Gesell Gelişim Testi Tanımı

 

Gesell Gelişim Testi çocukların gelişimsel açıdan dönemsel kabiliyetlerini ölçen ve ebeveynlere bu konuda objektif bilgiler sağlayan bir psikolojik değerlendirme aracıdır.  Uygulanacak yaş aralığı 3 ila 10 yaş arasıdır. Okula başlayacak çocuklara uygulandığı zaman okula başlama düzeyleri hakkında bilgi alınabilir. Gesell Gelişim testi ayrıca bir performans testidir. Denver Gelişim Testi ile desteklenirse çok daha güvenilir sonuçlar alınmaktadır.

 

Gesell Gelişim Testinin Bulguları:

 

*Çocuklardaki motor kabiliyetler

*Görsel hafıza ve algılama

*Ellerini kullanabilme

*Göz takibi yapabilme

*Kas gelişimi

 

Gesell Gelişim Testi aynı Denver Testinde olduğu gibi çocukların hangi yaş gruplarında nelere ihtiyaçları olduğunu ve hangi kabiliyetleri kaç yaşında yapabileceklerine dair objektif bilgiler verir. Gesell Gelişim testinin uygulaması çocuğun kendisiyle birebir yapılır.

Gesell Gelişim Testi

Klinik Değerlendirmeye Genel Bir Bakış

 

Klinik Görüşme ve Terapi

 

Ruh sağlığı uzmanları bir tanı koymak için çeşitli değerlendirme ölçekleri ve araçlar kullanır. Psikolojik değerlendirme teknikleri, bir tanı koymaya yardımcı olması dışında, başka amaçlar için de kullanılır. Örneğin, değerlendirme yöntemleri sıklıkla uygun terapötik girişimleri tanımlamak için kullanılır. Klinik görüşme ile gündeik diyalog arasındaki önemli farklardan birisi de klinik görüşmede uzmanın, cevaplayanın soruları nasıl cevapladığına ya da cevaplamadığına dikkat ediyor olmasıdır. Örneğin kişi evlilik sorunlarını anlatıyorsa, klinisyen genellikle anlatılan şeylere eşlik eden duygu, düşünce ve davranışlara da odaklanır. Eğer kişi yaşadığı zor bir durum karşısında üzgün görünmüyorsa, verdiği cevaplar aynı durum karşısında ağlayarak ve ajite bir biçimde verdiği cevaplardan daha farklı yorumlanacaktır. Klinisyenler, çocuklarda belirli bir bozukluğun tanısını koymadan önce belirli bir yaşa özgü özellikleri dikkate almalıdırlar. İstediklerini yapmalarına izin verilmediğinde, yerde yatarak yeri tekmeleyen ve çığlık atan çocukların tanısı, 2 yaşında ve 7 yaşında farklı şekilde değerlendirilecektir. Gelişimsel psikopatoloji alanında, bir dönemde uygun olarak görülen ancak başka bir dönemde rahatsız edici ya da düzeni bozucu olarak görülen davranışların tanımlanmasının sağlayarak çocukluk dönemi bozukluklarına yaşam boyu gelişim bağlamında odaklanmaktadır. 

 

İyi bir klinik görüşme yürütmek bilgi anlamında doluluğun yanında deneyim ve üstün bir yetenek gerektirir. Klnisyenin, hasta ya da danışanla olan görüşmelerinde bireyin sosyoekonomik durumundan tutun, psikolojik durumununun bütün hassas noktalarına odaklanması gerekir. 

 

Örneğin, gündelik yaşamında bazı tutarsızlıklar yaşayan ve bundan rahatsızlık duyan bireylere yaklaşırken o bireylerin;

 

*Sosyoekonomik Durumları

*Psikolojik Durumları

*Patolojik Durumları

*Toplumsal Cinsiyet Durumları

*Hayat Görüşleri 

*İçsel ve Dışsal Birçok Dinamiği

 

Klinisyen göz önünde bulundurmalı ve o hassasiyette yaklaşmalıdır. Çünkü dışarıdan gelen uyarıcıları ve toplumsal şartları göz önüne almadan, bireyin sadece kendi yapabileceklerine odaklanarak değişimi beklemek inandırıcılığı çok güç olan bir yaklaşımdır. Bu yüzden sağlıklı bir klinik görüşme için bütün dinamikleri göz önünde bulundurmak ve bunun yanında cinsiyetçi, ırkçı, dışşallaştıran ve iktidar kuran bir iletişimden kesinlikle uzak durmak gerekir.

Gesell Gelişim Testi
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri