Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*En Az İki Yıllık Süre İçinde

*İştahta Azalma & Aşırı Yeme

*Çok Fazla ya da Az Uyuma

*Kendine Güven Azalması

 *Enerji Düşüklüğü

*Eski Etkinliklerden Zevk Alamama

*Odaklanmada ya da Karar Almada Güçlük

*Umutsuzluk Duyguları

Distimik Bozukluk

"İştahta, Uykuda ve Duygulanımda Belirgin ve Kronik Değişiklikler"

Distimik Bozukluk (Süreğen Depresif Bozukluk) Nedir?

 

Süreğen Depresif Bozukluğu (Distimi) Tanımı

 

Süreğen Depresif Bozukluğu (Distimi) olan insanlar kronik olarak depresiftir. En az 2 yıllık süre için, zamanın yarısından çoğunda bu bireyler depresif hissederler ya da her zamanki etkinliklerden ve eğlencelerden çok az zevk alırlar. Distimik bozukluğun genel olarak hafif ya da orta yoğunlukta olduğu düşünülür, ancak belirleyici özelliği kronik olmasıdır. Bu en az 2 yıllık süre çocuklar ve ergenlerde 1 yıldır. Normal duygudurum dönemleri kısa süreli olarak görülebilir ancak bunlar genellikle yalnızca birkaç gün ya da hafta sürer (en fazla 2 ay). Aralıklı olarak görülen bu normal duygudurum halleri, distimik bozukluğu majör depresif bozukluktan ayıran en önemli karakteristik özelliktir. Yine de aralıklı olarak görülen normal duygudurumlarına karşın kronik seyri nedeniyle distimi sergileyenlerde sonuçlar daha zayıftır ve bozukluk düzeyi majör depresyona eşittir.

 

Distimik Bozukluk Yaygınlığı

 

Distimik bozukluk aynı zamanda oldukça yaygındır ve yaşam boyu yaygınlık oranının %2,5 ila 6 olduğu tahmin edilmektedir. Distiminin ortalama süresi 4 ila 5 yıldır, ancak 20 yıl ya da daha uzun bir süre devam edebilir. Distimik bozukluk genellikle ergenlik yıllarında başlar ve tedaviye başvuranların %50’sinden fazlasında başlangıç yaşı 21 yaş öncesidir. Distimik bozukluk çocukluktan yaşlılık evresine kadar geniş bir alanı kapsayabilir. Bireyin durumunu değerlendirirken Distimik bozukluğun bir Duygudurum Bozukluğu olduğu ve depresif duygudurum örüntüleriyle süregiden bir bozukluk olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Distimi bozukluk tanısı koyulmadan önce kişinin duygu, düşünce ve davranış örüntüleri gözlenmeli ve kişiler arası ilişkileri iyice irdelenmelidir. Tedavi açısından bilişsel davranışçı ve psikodinamik terapilerin yanında eklektik terapilerle çok boyutlu bir tedavi mümkündür. (Kring, Ann M., et al. Abnormal Psychology. John Wiley & Sons, 2015)

Distimi - Depresif Bozukluk

Distimik Bozukluk Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

 

Tanı Kriterleri

 

*Günün büyük bir bölümünde yani yarısından fazla, en az 2 yıllık süre içerisinde depresif duygudurumun 

görülmesi (ya da çocuk ve ergenlerde 1 yıl). 

 

*Bu süre esnasında aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı olması gerekir.

 

*İştahta azalma ya da aşırı yeme

*Çok fazla ya da çok az uyuma

*Kendine güvenin azalması

*Bireyin enerjisinin azalması

*Odaklanmada ya da karar almada güçlükler

*Umutsuzluk duyguları

 

*Bu semptomların görülmediği 2 aydan daha uzun süre olmamıştır. 

Distimi - Depresif Bozukluk
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri