Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Tespit Edilen Başlıca Özellikler

 

*Bebeklerin Sosyal İletişimleri

*Bireysel İhtiyaçları Karşılama

*Ellerini Kullanma

*Gözlerini Takip Ettirme

*Nesneleri Kullanabilme

*Yürüme, Zıplama, Emekleme

Denver Gelişim Testi

"Güvenilir ve Objektif Bir Gelişim Testi"

Denver Gelişim Testi Nedir?

 

Denver Gelişim Testi Tanımı

 

Denver Gelişim testi 0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeyleri hakkında daha fazla objektif bilgiye sahip olmak için kullanılan bir psikolojik değerlendirme aracıdır. Türkçeye geçerliliği ve güvenirliği yapılmıştır. Ayrıca Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) de birçok yönden çocukların gelişimlerini ölçmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Denver Gelişim testi 0-6 yaş arasındaki çocuklar sağlık bile görünseler uygulanabilir çünkü bu test aynı zamanda bir çeşit tedbir testi gibidir. Gelişimsel açıdan gerilik olma ihtimaline karşın uygulanan Denver Gelişim testi riskli durumlarda ihtiyaç duyulan objektif bilgiyi temin eder. Doğum sırasında da sorun yaşamış bebeklerin takibinde kullanılır. Gesell Gelişim Testi ile desteklenirse daha güvenilir ve geçerli sonuçlar alınması mümkündür.

 

Denver Testi Aşağıdaki Alanlarda Bilgi Verir:

 

*Bebeklerin sosyal iletişimleri

*Bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilme durumları

*Ellerini kullanma

*Gözlerini takip ettirme

*Nesneleri kullanabilme

*Yürüme, zıplama, emekleme, oturma aktiviteleri

 

Denver Gelişim testi çocukların gelişim aşamalarında hangi dönemlerde ne tür aktivitelere ve motor koordinasyonlara sahip olduklarını bilmek için ebeveynlere önemli avantajlar sağlar.

Denver Gelişim Testi

Klinik Değerlendirmeye Genel Bir Bakış

 

Klinik Görüşme ve Terapi

 

Ruh sağlığı uzmanları bir tanı koymak için çeşitli değerlendirme ölçekleri ve araçlar kullanır. Psikolojik değerlendirme teknikleri, bir tanı koymaya yardımcı olması dışında, başka amaçlar için de kullanılır. Örneğin, değerlendirme yöntemleri sıklıkla uygun terapötik girişimleri tanımlamak için kullanılır. Klinik görüşme ile gündeik diyalog arasındaki önemli farklardan birisi de klinik görüşmede uzmanın, cevaplayanın soruları nasıl cevapladığına ya da cevaplamadığına dikkat ediyor olmasıdır. Örneğin kişi evlilik sorunlarını anlatıyorsa, klinisyen genellikle anlatılan şeylere eşlik eden duygu, düşünce ve davranışlara da odaklanır. Eğer kişi yaşadığı zor bir durum karşısında üzgün görünmüyorsa, verdiği cevaplar aynı durum karşısında ağlayarak ve ajite bir biçimde verdiği cevaplardan daha farklı yorumlanacaktır. Klinisyenler, çocuklarda belirli bir bozukluğun tanısını koymadan önce belirli bir yaşa özgü özellikleri dikkate almalıdırlar. İstediklerini yapmalarına izin verilmediğinde, yerde yatarak yeri tekmeleyen ve çığlık atan çocukların tanısı, 2 yaşında ve 7 yaşında farklı şekilde değerlendirilecektir. Gelişimsel psikopatoloji alanında, bir dönemde uygun olarak görülen ancak başka bir dönemde rahatsız edici ya da düzeni bozucu olarak görülen davranışların tanımlanmasının sağlayarak çocukluk dönemi bozukluklarına yaşam boyu gelişim bağlamında odaklanmaktadır. 

İyi bir klinik görüşme yürütmek bilgi anlamında doluluğun yanında deneyim ve üstün bir yetenek gerektirir. Klnisyenin, hasta ya da danışanla olan görüşmelerinde bireyin sosyoekonomik durumundan tutun, psikolojik durumununun bütün hassas noktalarına odaklanması gerekir. 

 

Örneğin, gündelik yaşamında bazı tutarsızlıklar yaşayan ve bundan rahatsızlık duyan bireylere yaklaşırken o bireylerin;

 

*Sosyoekonomik Durumları

*Psikolojik Durumları

*Patolojik Durumları

*Toplumsal Cinsiyet Durumları

*Hayat Görüşleri 

*İçsel ve Dışsal Birçok Dinamiği

 

Klinisyen göz önünde bulundurmalı ve o hassasiyette yaklaşmalıdır. Çünkü dışarıdan gelen uyarıcıları ve toplumsal şartları göz önüne almadan, bireyin sadece kendi yapabileceklerine odaklanarak değişimi beklemek inandırıcılığı çok güç olan bir yaklaşımdır. Bu yüzden sağlıklı bir klinik görüşme için bütün dinamikleri göz önünde bulundurmak ve bunun yanında cinsiyetçi, ırkçı, dışşallaştıran ve iktidar kuran bir iletişimden kesinlikle uzak durmak gerekir.

Denver Gelişim Testi
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri