Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler


*Korkutma ve Zarar Verme Eğilimi 

*Arkadaşlarına Gözdağı Verme 

*Kavga Başlatma Eğilimi 

*Hayvanlara Acımasızca Davranma

*Hırsızlık, Tehdit ile Çalma Eylemi 

*Birisini Cinsel Aktiviteye Zorlama

Davranım Bozukluğu

"Hayvanlara, Mala Mülke Zarar Verme ve Kuralları İhlal Etme"

Davranım Bozukluğu Nedir?

 

Davranım Bozukluğu Tanımı

 

Davranım Bozukluklarına ilişkin DSM-V ölçütü, diğer bireylerin temel haklarına ve temel sosyal normları ihlal eden davranışlara odaklanmaktadır. Bu tür davranışların neredeyse tamamı yasal değildir. Davranım Bozukluğu tanısının koyulabilmesi için belirtilerin, çocuklar ve ergenler arasında yaygın olan yaramaz çocuk nitelemesinden öteye giderek daha sık ve şiddetli olması gerekmektedir. Bu belirtiler; saldırganlığı ve insanlara ya da hayvanlara karşı zalim olmayı, mala zarar vermeyi, yalan söylemeyi ve hırsızlık yapmayı içermektedir. Bu tür davranışları yapan çocuklarda duyarsızlık ve kötü niyetlilik görülür ve bu çocuklar davranışlarından dolayı pişmanlık hissetmezler. Davranım Bozukluğu belki de başka herhangi bir çocukluk dönemi bozukluğundan daha fazla, çocuğun davranışının insanlara ve çevresine yaptığı etki ile tanımlanmaktadır. Davranım Bozukluğu genellikle okullarda, arkadaşlara, öğretmenlere ve kurallara ayrıca ebeveynlere, akranlara ve yargı sistemine karşı hangi dışşallaştırma davranışlarının uygun olmayan davranışlar olarak tanımlanacağı ile belirlenmektedir.

 

Davranım Bozukluğu Olan Çocuklar

 

Davranım Bozukluğu olan çocukların çoğu madde kullanımı ve içselleştirme bozuklukları gibi başka sorunlar da yaşamaktadır. Ayrıca bu çocuklarda kaygı ve depresyon da yaygın olarak görülmektedir. Davranım Bozukluğu olan çocukların bir an evvel tedavi alması onların hem gelişimleri hem de sosyal ilişkileri açısında çok önemlidir.

Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)

 
Davranım Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*En azından 1 tanı ölçütünün son 6 aydır bulunması koşuluyla aşağıdaki tanı ölçütlerinden 3’ünün ya da daha fazlasının son 12 aydır bulunuyor olması,ile kendini gösteren, başkalarını temel haklarına saldırıldığı ya da yaşa uygun başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici bir biçimde ya da sürekli olarak görülen bir davranış örüntüsüdür. 

 

A: İnsanlara ve hayvanlara karşı gösterilen saldırganlık. Örneğin kabadayılık yapma, kavga başlatma, insanlara ya da hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranma, birini cinsel ilişkide bulunması için zorlama.

 

B: Mala zarar verme, örneğin; yangın çıkarma, başkalarının mülküne isteyerek zarar verme.

 

C: Dolandırıcılık ya da hırsızlık. Örneğin; bir başkasının evine ya da arabasına zorla girme, sahtekarlık yapma, mağazalardan eşya çalma. 

 

D: Kuralları ciddi bir biçimde ihlal etme. Örneğin; 13 yaşından önce başlamak üzere ailelerin yasaklarına karşın geceyi dışarda geçirme, 13 yaşından önce başlamak üzere okuldan kaçma.

 

*Toplumsal işlevsellikte okuldaki ya da mesleki işlevsellikte önemli derecede bozulma. 

Davranım Bozukluğu
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri