Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Terapinin Başlıca Özellikleri

 

*Sistemli ve Zaman Alan Bir Süreç 

*Davranışsal ve Düşünsel Değişimler

*Psikoterapi Hizmetini Herkes Alabilir

*Her Terapinin Kuralları Vardır

Aile ve Çift Terapisi

"Davranışçı Çift Terapisi, İletişim Becerileri ve Uyum Sorunları"

Çift ve Aile Terapisi Nelerdir?

 

Çift ve Aile Terapisi

 

Çift ve Aile Terapisi çiftlerin terapi seanslarına bir arada katılmasıyla gerçekleşir. İletişim becerilerinin iyileştirilmesi ve daha uyumlu sorun çözme tarzlarının geliştirilmesi terapinin temel odak noktasıdır. Aile terapisi çift terapisiyle paralel gitmektedir ancak temelde ayrıldıkları noktalar vardır. Çift terapisi ilişki sorunları nedeniyle yardım aramaya başlayan danışanların sayısının artması üzerine geliştirilmiştir. Aile terapisi ise bireysel tedaviden aileye doğru ilerleme sürecinde gelişmeye başlamıştır. Yapısal aile terapisi çok yaygın kullanılan bir aile terapisi metodudur.

Sistemler kuramına dayanan bu yaklaşıma göre ailesel bağlam değiştirilebildiği takdirde üyelerin her birinin aile içinde yaşadığı deneyimler de değişecek ve onlar da yeni aile bağlamının değişen gereklilikleri doğrultusunda farklı davranmaya başlayacaktır. Ancak bu yaklaşım da yeterli değildir, çünkü her bireyin kendi kişilik dinamiklerini incelemek ve onları analiz etmek sonuçta oluşturulacak aile bağlamını etkilemektedir. Yani parçaların toplamı bütünden fazladır o yüzden çeşitli metotlarla ailelere ve çiftlere yaklaşmak en sağlıklı tutum olacaktır.

 

Psikoterapi Nedir?

 

Psikoterapi, bireylerin gündelik hayatlarında yaşamış oldukları rahatsızlıkların, bozuklukların ve problemlerin çözüme kavuşturulması için uygulanan bir tedavi çeşididir. Bir kişinin psikoterapi alıp almaması o kişinin herhangi bir ruhsal bozukluğu olmasını gerektirmez. Sosyal, mesleki ve ailevi konularda da sıkıntı yaşayan bireyler yaşamları hakkında bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir ve bunun için psikoterapi almak isteyebilir. Ancak, psikolojik danışmanlıkla psikoterapi birbirine karıştırılmamalıdır çünkü psikoterapi zamana dayalı sistemli bir süreçtir. Her psikoterapi metodunun kendine has özellikleri ve kuralları vardır.

Psikolojik danışmanlık ise bireylerin problemlerini veyahut çözmek istedikleri herhangi bir sorunu istedikleri zaman bir uzmana danışabilmeleri kapsamında gerçekleşir. Psikoterapi ise daha önce söylediğim gibi daha sistemli, zaman alan ve kalıcı değişikliklere sebep olan bir tedavi çeşididir. Danışmanlık bir tedavi metodu değil, sadece belli konularda uzmanlık sahibi olan birinden alınan hayata dair çözümlerdir. İşte bu noktada psikoterapinin gündelik diyaloglardan çok önemli farkları vardır.

 

Zaman içinde bir psikoterapi tedavisi almaya başladığınız zaman

 

*Duygularınızda

*Davranışlarınızda

*Düşüncelerinizde

 

Kalıcı olarak değişecek temel dinamikler olacaktır. Bununla beraber yaşadığınız değişimlerle sosyokültürel durumunuz, mesleki hayatınız ve gündelik davranışlarınız değişmeye başlayacaktır. Toparlarsak, hayata bakışınız değişecek ve kendinizin imkanlarını genişleteceksiniz. Eğer bir bozukluk ya da rahatsızlık dolayısıyla psikoterapi alıyorsanız o konuda gelişme sağlayabilirsiniz ama dediğim gibi psikoterapi almanız için herhangi bir probleminiz olmak zorunda değildir. Sağlıklı herkes psikoterapi tedavisi alabilir.

                           

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak sizlere bireysel anlamda hem psikoterapi hem de psikolojik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Çift ve Aile Terapisi

Homopsychologicus Profesyonel Danışmanlık Merkezinde Hangi Terapi Metodlarını Alabilirsiniz?

 

 

Terapi Metodları

 

*Dinamik Terapi

*Bilişsel Davranışcı Terapi

*Bütüncül Terapi

*Sosyo Terapi

*Toplumsal Cinsiyet Duyarlı (Feminist) Terapi

*Eklektik Terapiler

 

Yukarıda sayılan psikoterapi metotları dünyada en yaygın kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği olan psikoterapilerdir. Ayrıca yukarıda sayılan her bir terapinin kendine özgü kuralları olmasına rağmen, eklektik yani birleşik terapi metotları her zaman en faydalı ve kapsayıcı olan terapilerdir. Kısaca anlatmak gerekirse, her terapi metodunun tedavi süreçlerine ve insan doğasına dair belli başlı ön kabulleri ve kuralları vardır. Ancak, sosyolojik, ekonomik, politik ve psikolojik dinamikler toplumda birçok insanın deneyiminde farklı farklı şekillenmekte ve her birinde farklı bir problemle kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden tedavi sürecinde sadece bir bakış açısıyla bakmak aslında yapılacak en büyük hatadır. Sonuçta sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse size her şey bir çivi olarak görünecektir. O yüzden psikoterapi uzmanı olabilmek çok önemli deneyim ve ustalık ister.

 

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak toplumun bütün katmanlarındaki

 

*Sosyolojik Durumlara

*Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliklere

*Ekonomik Eşitsizliklere

*İktidar Sorunlarına

*Kişiler Arası Hiyerarşi Sorunlarına

*Hayvan Haklarına

 

Büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyoruz ve bütün bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu bir düzen karmaşası içinde problem yaşayan insanların dinamiklerini hiçbir perdeleyici iktidar mekanizmasını göz ardı etmeden çözmeye çalışıyoruz. Danışanlarımızla kurduğumuz terapötik iletişimin içinde hiçbir şekilde seksist, ırkçı ve dışlayıcı ifadeler bulunmamaktadır. Merkezimizin zihin yapısı dahilinde böyle bir iletişimin de yeri yoktur.

 

Öyleyse, Ruhsal Bozukluk Nedir?

 

Ruhsal Bozukluklukları tanımlamak için Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınlamış olduğu tüm dünyada geçerli olan Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabı (DSM-V) ile Dünya Sağlık Örgütünün yayınlamış olduğu Hastalıkların ve Sağlık Sorunlarının Uluslararası Sınıflama Sistemini (ICD-10) kullanıyoruz. Ancak daha çok DSM-V sınıflandırmasına yer vermekteyiz.

 

DSM-V’e göre Ruhsal Bozukluğu tanımlayabilmemiz için bireylerin 4 ana problem yaşıyor olmaları gerekir.

 

*Kişisel Sıkıntı

*Toplumsal Normlardan Sapma

*Yeti Kaybı

*İşlev Bozukluğu

 

Kişisel Sıkıntı: Bireyin duyguları, düşünceleri ve davranışları kişinin aşırı sıkıntı yaşamasına sebep oluyorsa kişinin davranışı bozukluk olarak sınıflandırılabilir.

 

Toplumsal Normlardan Sapma: Davranışlar dünyasında sosyal normlar, bilinçli ve sezgisel olarak davranışların iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız, kabul edilebilir-kabul edilemez gibi ölçeklerde nerede yer aldığına dair insanların karar verebilmek için kullandığı yaygın standartlardır. Bu normlardan sapan davranışları bozukluk olarak adlandırılabilir.

 

Yeti Kaybı: Yeti kayıpları hayatın önemli bir alanında bozulmalara (Mesleki, sosyal ve ailevi bozulma) sebep olabilir. Bu yüzden bu kayıpları göz önünde bulundurarak bu durum bozukluğun bütünü hakkında bizlere bilgi verir.

 

İşlev Bozukluğu: Davranışsal, psikolojik ve biyolojik işlev bozukluklarının hepsi birbiri ile ilişkilidir. Beyin davranışı etkiler ve davranış beyni etkiler. Ancak bu mekanizmaların işleyişinde yaşanan bir sıkıntı kişinin toplumsal yaşam alanında işlevsel bozulmalara yol açtığı için bozukluk için önemli bir kriterdir.

 

Mehmet Efeoğlu

Çift ve Aile Terapisi
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri