Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Tespit Edilen Başlıca Özellikler

 

*Görsel Motor İşlevi

*Algılama Düzeyi

*Organik Beyin Hasarları

*Fonksiyon Kayıpları

*Regresyon

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

"Güvenilir ve Objektif Bir Algılama Testi"

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Nedir?

 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Tanımı

 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi L.A Bender tarafından geliştirilmiştir. Bu testin uygulanabileceği çocuklar 5 ila 11 yaş arasında olmalıdır. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Çocukların zekasının görsel motor algılamayla ilişkilerini gerilik, fonksiyon kayıpları, regresyon ve organik beyin hasarları örüntüsünde değerlendirmeye imkan sağlar. Türkçeye geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi ilk bulunduğu zamanlarda L.A. Bender tarafından patolojik vakalarda kullanılmıştır. Çocuklarda uygulanan bu test, bireysel bir zekâ testi olarak da literatürde geçmektedir. 9 ayrı şekilden oluşan figürleri çocuğun kendi önündeki kâğıda çizmesi istenir. Genellikle “Koppitz İnsan Çiz” testi ve “Good Enough Harris Bir İnsan Çiz” testi ile beraber yapılması testin sonuçlarını daha güvenilir kılar. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi bir performans testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanma imkanı vardır. Ayrıca Frostig Görsel Algı Testi de algılama açısından önemli bir testtir. 

Bender Gestalt Testi

Klinik Değerlendirmeye Genel Bir Bakış

 

Klinik Görüşme ve Terapi

 

Ruh sağlığı uzmanları bir tanı koymak için çeşitli değerlendirme ölçekleri ve araçlar kullanır. Psikolojik değerlendirme teknikleri, bir tanı koymaya yardımcı olması dışında, başka amaçlar için de kullanılır. Örneğin, değerlendirme yöntemleri sıklıkla uygun terapötik girişimleri tanımlamak için kullanılır. Klinik görüşme ile gündeik diyalog arasındaki önemli farklardan birisi de klinik görüşmede uzmanın, cevaplayanın soruları nasıl cevapladığına ya da cevaplamadığına dikkat ediyor olmasıdır. Örneğin kişi evlilik sorunlarını anlatıyorsa, klinisyen genellikle anlatılan şeylere eşlik eden duygu, düşünce ve davranışlara da odaklanır. Eğer kişi yaşadığı zor bir durum karşısında üzgün görünmüyorsa, verdiği cevaplar aynı durum karşısında ağlayarak ve ajite bir biçimde verdiği cevaplardan daha farklı yorumlanacaktır. Klinisyenler, çocuklarda belirli bir bozukluğun tanısını koymadan önce belirli bir yaşa özgü özellikleri dikkate almalıdırlar. İstediklerini yapmalarına izin verilmediğinde, yerde yatarak yeri tekmeleyen ve çığlık atan çocukların tanısı, 2 yaşında ve 7 yaşında farklı şekilde değerlendirilecektir. Gelişimsel psikopatoloji alanında, bir dönemde uygun olarak görülen ancak başka bir dönemde rahatsız edici ya da düzeni bozucu olarak görülen davranışların tanımlanmasının sağlayarak çocukluk dönemi bozukluklarına yaşam boyu gelişim bağlamında odaklanmaktadır. 

İyi bir klinik görüşme yürütmek bilgi anlamında doluluğun yanında deneyim ve üstün bir yetenek gerektirir. Klnisyenin, hasta ya da danışanla olan görüşmelerinde bireyin sosyoekonomik durumundan tutun, psikolojik durumununun bütün hassas noktalarına odaklanması gerekir. 

Örneğin, gündelik yaşamında bazı tutarsızlıklar yaşayan ve bundan rahatsızlık duyan bireylere yaklaşırken o bireylerin;

 

*Sosyoekonomik Durumları

*Psikolojik Durumları

*Patolojik Durumları

*Toplumsal Cinsiyet Durumları

*Hayat Görüşleri 

*İçsel ve Dışsal Birçok Dinamiği

 

Klinisyen göz önünde bulundurmalı ve o hassasiyette yaklaşmalıdır. Çünkü dışarıdan gelen uyarıcıları ve toplumsal şartları göz önüne almadan, bireyin sadece kendi yapabileceklerine odaklanarak değişimi beklemek inandırıcılığı çok güç olan bir yaklaşımdır. Bu yüzden sağlıklı bir klinik görüşme için bütün dinamikleri göz önünde bulundurmak ve bunun yanında cinsiyetçi, ırkçı, dışşallaştıran ve iktidar kuran bir iletişimden kesinlikle uzak durmak gerekir.

Bender Gestalt Testi
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri