Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Başkalarının Haklarını Umursamama

*Tutuklanmaya Yol Açan Eylemler

*Dürtüsellik, Dolandırıcılık ve Sahtecilik

*Saldırganlık

*Kendi Güvenliğini Umursamama

*Sürekli Biçimde Sorumsuzluk

*Vicdan Azabı Çekmeme

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

"Dürtüsellik, Saldırganlık ve Sorumsuzluk"

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanımı

 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Psikopati terimleri sıklıkla birbirleriyle dönüşümlü kullanılmaktadır. Yasaları çiğnemek gibi antisosyal davranışlar her iki bozukluğun da önemli bir bileşenidir ancak iki bozukluk arasında ciddi bir fark vardır ki o da; antisosyal kişilik bozukluğu DSM’de yer alırken diğer yer almaz.

 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri

 

Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASKB), başkalarının haklarına karşı yaygın bir saygısızlık davranışı türünü kapsar. Bu bireyler; saldırgan, dürtüsel ve pişman olmayan kişilik özellikleriyle ayırt edilir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde sıklıkla okuldan kaçma, evden kaçma, sıkça yalan söyleme, hırsızlık, kundakçılık ve erken ergenlik itibarıyla kasıtlı olarak mal ve mülkün tahrip edilmesi gibi semptom hikayesi mevcuttur. Ayrıca bu insanlarda çalıştıkları işlerde dikiş tutturamama, yasaları çiğneme, huysuz ve fiziksel olarak saldırgan olma, borca girme, kaygısız olma ve dürtüsel davranma ve ileriye dönük planlardan kaçınma gibi sorumsuz davranışlar görülür. Bu kişiler toplumsal doğrulara az önem verirler ve yaptıkları yanlışlar için vicdan azabı duymazlar.

 

DSM-V’e göre bu davranış örüntülerinin 15 yaşından beri görülüyor ve 15 yaşından önce kişi davranış bozukluğu belirtileri sergiliyor olmalıdır. Bu durum çocuk ve genç ergenlerde insan ve hayvanlara karşı sürekli saldırganlık örüntüsü, mülkiyete zarar verme, aldatma ya da hırsızlık, evde ya da okulda kuralları ciddi bir şekilde ihlal etme şeklinde kendini gösteren bir kişilik bozukluğudur. En hafif bir olayla bile tetiklenebilen öfke patlamaları ve saldırganlık tutumları belirgindir. Kişi ne kendinin ne de çevresinin güvenliğini düşünür. Bu yüzden ailesel ve sosyal ilişkilerinde yaşadığı güvensizlik ve sorumsuzluk durumları ciddi bir biçimde işlevselliği bozar. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin psikoterapi desteği alması bireyin kendisi ve çevresi için tedavinin önemli bir adımını oluşturur. Borderline Kişilik Bozukluğu, Histrionik Kişilik Bozukluğu ve Narsistik Kişilik Bozukluğu ile aynı kategori içinde yer alır.

Antisosyal

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) 

 

Tanı Kriterleri

 

*Yaş sınırı en az 18

*15 yaşından önce davranım bozukluğu kanıtı

*15 yaşından itibaren aşağıda verilenlerden en az 3’ünü kapsayacak şekilde başkalarının haklarına karşı yaygın bir saygısızlık davranışı

1. Tekrar tekrar yasalara karşı gelme

2. Yalancılık, sahtekarlık.

3. Dürtüsellik

4. Asabiyet ve saldırganlık

5. Kendi emniyeti ve başkalarınınkine karşı pervasızca bir saygısızlık

6. Güvenilmez çalışmalar veya mali tarihçede görüldüğü gibi sorumsuzluk

7. Pişmanlık yoksunluğu

Antisosyal
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri