Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Tespit Edilen Başlıca Özellikler

 

*Çocukların ve Bebeklerin Dil Gelişimleri

*Kas Gelişimleri

*Zihinsel Becerileri

*Öz Bakımları

*Sosyal İletişimleri 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

"Detaylı ve Objektif Bir Gelişim Testi"

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Nedir?

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Tanımı

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların gelişim düzeylerini sağlıklı ve objektif bir şekilde değerlendirmek için geliştirilmiş bir envanterdir. Testin uygulanma seviyesi 0-6 yaş çocuklarını kapsamaktadır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların 3 aylık oldukları dönemden başlayarak, 48 ve 72 ay aralıklarına kadar aylık dönemleri baz alınarak

 

*Dil gelişimi 

*Kas gelişimleri

*Zihinsel kabiliyetleri

*Sosyal ilişkileri ve gelişimleri

*Öz bakım becerileri 

 

Çocuklar bu ana başlıklarda ayrı ayrı incelenip, gelişimleri açısından değerlendirilirler. Bu testin yapılması sırasında ebeveynler ve çocuğun bir arada olması gerekir. 

 

Testin Yapılışı

 

*Testi uygularken anne ve babaya yönelttiğimiz soruların dışında çocuk da ayrıca gözlem altındadır. Çünkü test sırasında ebeveynle kurulan iletişim ve değerlendirme önemli olduğu kadar çocuğun hal ve hareketleri de çok önemlidir. Örneğin, değerlendirmeye alınan çocuğun öz bakımının kontrolü, yemek yeme becerileri ve ellerini kullanabilme becerileri, dil gelişimi, kas gelişimi ve sosyal becerileri açısından belli işaretler verir bizlere. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların ve bebeklerin dil gelişimi, kas gelişimi, zihinsel becerileri, öz bakımları ve sosyal iletişimleri açısından detaylı ve güvenilir bilgiler verir. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) objektif bir test olduğu için “Evet, Hayır ve Bilmiyorum” olarak cevaplanan 154 maddeden oluşturulmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Denver Gelişim Testi de ayrıca önemli bir gelişim testidir. (Kring, Ann M., et al. Abnormal Psychology. John Wiley & Sons, 2015)

AGTE

Klinik Değerlendirmeye Genel Bir Bakış

 
 
Klinik Görüşme ve Terapi
 

Ruh sağlığı uzmanları bir tanı koymak için çeşitli değerlendirme ölçekleri ve araçlar kullanır. Psikolojik değerlendirme teknikleri, bir tanı koymaya yardımcı olması dışında, başka amaçlar için de kullanılır. Örneğin, değerlendirme yöntemleri sıklıkla uygun terapötik girişimleri tanımlamak için kullanılır. Klinik görüşme ile gündeik diyalog arasındaki önemli farklardan birisi de klinik görüşmede uzmanın, cevaplayanın soruları nasıl cevapladığına ya da cevaplamadığına dikkat ediyor olmasıdır. Örneğin kişi evlilik sorunlarını anlatıyorsa, klinisyen genellikle anlatılan şeylere eşlik eden duygu, düşünce ve davranışlara da odaklanır. Eğer kişi yaşadığı zor bir durum karşısında üzgün görünmüyorsa, verdiği cevaplar aynı durum karşısında ağlayarak ve ajite bir biçimde verdiği cevaplardan daha farklı yorumlanacaktır. Klinisyenler, çocuklarda belirli bir bozukluğun tanısını koymadan önce belirli bir yaşa özgü özellikleri dikkate almalıdırlar. İstediklerini yapmalarına izin verilmediğinde, yerde yatarak yeri tekmeleyen ve çığlık atan çocukların tanısı, 2 yaşında ve 7 yaşında farklı şekilde değerlendirilecektir. Gelişimsel psikopatoloji alanında, bir dönemde uygun olarak görülen ancak başka bir dönemde rahatsız edici ya da düzeni bozucu olarak görülen davranışların tanımlanmasının sağlayarak çocukluk dönemi bozukluklarına yaşam boyu gelişim bağlamında odaklanmaktadır. 

İyi bir klinik görüşme yürütmek bilgi anlamında doluluğun yanında deneyim ve üstün bir yetenek gerektirir. Klnisyenin, hasta ya da danışanla olan görüşmelerinde bireyin sosyoekonomik durumundan tutun, psikolojik durumununun bütün hassas noktalarına odaklanması gerekir. 

Örneğin, gündelik yaşamında bazı tutarsızlıklar yaşayan ve bundan rahatsızlık duyan bireylere yaklaşırken o bireylerin;

 

*Sosyoekonomik Durumları

*Psikolojik Durumları

*Patolojik Durumları

*Toplumsal Cinsiyet Durumları

*Hayat Görüşleri 

*İçsel ve Dışsal Birçok Dinamiği

 

Klinisyen göz önünde bulundurmalı ve o hassasiyette yaklaşmalıdır. Çünkü dışarıdan gelen uyarıcıları ve toplumsal şartları göz önüne almadan, bireyin sadece kendi yapabileceklerine odaklanarak değişimi beklemek inandırıcılığı çok güç olan bir yaklaşımdır. Bu yüzden sağlıklı bir klinik görüşme için bütün dinamikleri göz önünde bulundurmak ve bunun yanında cinsiyetçi, ırkçı, dışşallaştıran ve iktidar kuran bir iletişimden kesinlikle uzak durmak gerekir.

AGTE
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri